Zkouška dílčí kvalifikace 65-021-N PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU

  

Průběh zkoušky

 Písemná část: písemný test, ústní zkouška a obhajoba písemné práce.

 Praktická část: praktické předvedení činnosti průvodce na prohlídkové trase předem určené při zadání písemné práce.

 Zkouška z cizího jazyka: v případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným , lze ji pro účely této dílčí kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat.

 

Informace o kritériích a způsobech hodnocení naleznete zde.

 

Organizace zkoušky

Přihlášení účastníků: Kdykoliv během roku na základě přihlášky

Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat na adresu: VŠO, o.p.s., oddělení vědy a výzkumu, Spálena 14, Praha 1.

Cena: Zkouška: 5000,- Kč bez DPH

Zakončení zkoušky: Úspěšný absolvent zkoušky dílčí kvalifikace obdrží osvědčení o uznání dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu.

Využití:

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Zkouška podle NSK nabízí získat příslušný stupeň vzdělání.

Při zájmu o zkoušku kontaktujte:

Mgr. Monika Klímová, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu

 tel.: 224 053 115

 e-mail: klimova@vso-praha.euBližší informace www.narodnikvalifikace.czRozhodnutí o dělení autorizace

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.