Vysoká škola obchodní v Praze se stala součástí nového vzdělávacího holdingu


Praha, 3. září 2015 – Společenství škol založené v roce 2015 s názvem Akademická aliance, v jejímž portfoliu je Vysoká škola podnikání a práva (Původně Vysoká škola podnikání z Ostravy a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Panevropská vysoká škola v Bratislavě a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání převážně v Moravskoslezském kraji, završil další proces akvizice. Součástí holdingu se začátkem letošního září stala také Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

Strategie Akademické aliance společně s partnery PROSPERITA holding, a.s.  potvrzuje současný trend efektivity v organizaci vysokých škol za jediným účelem: připravit silné ekonomické zázemí vzdělávacích subjektů, které budou připravovat studenty optimálněji než dosud na jejich budoucí profesní uplatnění. Propojování několika vysokých škol do Akademické aliance má za cíl vytvořit dominantní vzdělávací instituci středoevropského charakteru postavenou mimo jiné na společných vzdělávacích programech, vědecko výzkumných projektech či publikační činnosti a silném personálním zázemí. Přispívá k tomu výrazná společenská objednávka na propojení studia s praxí, zejména navázanou na firmy rozmanitého výrobního a technického zaměření nebo orientací na služby.

Studijní obory VŠO zaměřené na cestovní ruch a služby v letecké dopravě s bezmála 3000 studenty doplňují škálu ostatních silných programů v holdingu s vysokou přidanou hodnotou a rychlou návratností školného v podobě kvalitního uplatnění na trhu práce.

Nástup nového vlastníka zřizovatele a nové Správní rady VŠO garantuje studentům vytvoření ještě pevnějšího základu pro jejich kvalitní vzdělání a kariérní růst. Pedagogickému jádru zase jistotu dalšího rozvoje školy. 'Naším záměrem je dosahovat cestou propojování vzdělávacích institucí synergických a dalších inovačních a konkurenčních efektů s cílem umocnit a zvyšovat přidanou hodnotu pro klienta - studenta. To bychom rádi nabídli a zvládli mimo jiné i správnými produkty. Tedy obory, přizpůsobenými potřebám trhu práce a dovednostně orientovanou výukou s praktickými prvky, bez memorování a zahlcování nadbytečnými informacemi. Již několikrát náš tým odborníků rovněž potvrdil, že jedním z prvořadých záměrů holdingu je vedení posluchačů k podnikavosti, inspirativnímu myšlení s nápady, které budou mít šanci na život. V tom vidíme perspektivu vysokoškolského potenciálu získaných vědomostí. Již dávno nejde o vzdělání pro vzdělání, ale o to, aby se náš absolvent dokázal prosadit a byl užitečným a respektovaným manažerem nebo třeba založil svůj vlastní podnik,“ říká Ing. Radan Jünger, předseda představenstva Akademické aliance, a.s.

Další informace poskytne
Ing. Radan Jünger, předseda představenstva Akademické aliance, a.s.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.