Zimní semestr 2020/21 (studium začíná v září 2020)


Bakalářské studijní programy - 3 leté


Délka studia: trvá standardně 3 roky
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45 - 20:00 a v sobotu 8:30 - 19:00 dle rozvrhu
Výše školného: 23.900 Kč za jeden semestr

 

Bakalářské studijní programy pro absolventy VOŠ


Délka studia: upravené studijní programy
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Výše školného: 23.900,- Kč za jeden semestr

 

Magisterské studijní programy – 2 leté navazující

 

 


Délka studia:
standardně 2 roky

Absolvent: získává titul Ing. [inženýr]
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45 - 20:00 a v sobotu 8:30 - 19:00 dle rozvrhu
Výše školného pro magisterské studium v akademickém roce: 26.000 Kč za jeden semestr

 

 

Letní semestr 2019/2020 (studium začíná v únoru 2020)


Bakalářské studijní programy - 3 leté

 


Délka studia: trvá standardně 3 roky
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45 - 20:00 a v sobotu 8:30 - 19:00 dle rozvrhu
Výše školného: 22.500 Kč za jeden semestr
 


Akreditace

Zmíněné obory spadají pod studijní programy Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích a mají platnou akreditaci MŠMT ČR, viz Úřední desku.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.