Obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky, s odpovídající evropskou úrovní vysokoškolského vzdělání, v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.

 

Co se u nás naučíte?

Student získá odborné znalosti zejména z:

 • matematiky a statistiky,
 • geografie,
 • účetnictví a ekonomiky podniku i ekonomiky cestovního ruchu,
 • marketingu, managementu, výzkumu trhu a mezinárodního obchodu
 • práva,
 • základů psychologie a sociologie,
 • informatiky,
 • techniky služeb cestovního ruchu.

 

Studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

 

Uplatnění absolventů oboru v praxi:

 • v oblasti leteckých a letových provozních službách,
 • v oblasti poskytovatelů služeb v cest. ruchu využívajících leteckou dopravu,
 • v distribuci a prodeji letecké přepravy,
 • v hotelových službách,
 • na letištích,
 • v handlingových společnostech,
 • ve státních orgánech zaměřených na leteckou dopravu,
 • v nadnárodních společnostech využívajících leteckou dopravu,
 • v návazných oborech (cestovní pojištění, asistenční služby, humanitární organizace...)

 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.