3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE „Schola nova, quo vadis?“ 2018

Vysoká škola obchodní v Praze pořádá 11. listopadu 2018 ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě 3. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“. Konference je obsahově zaměřena na tematické oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky a odborného vzdělávání.


Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:
„Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“, reg. č. GA/2018/7 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance (garant projektu doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.);

„Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“, reg. č. IGS VŠE 7/2018 financovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze (garant projektu prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.).

 

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 11. listopad 2018. Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci. Příspěvek v rozsahu do 6 stran se všemi formálními náležitostmi zašlete na e-mailovou adresu: katerina.berkova@vse.cz Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2018 (Pokyny pro autory).

Příspěvek je možné psát v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a budou publikovány ve sborníku, v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova)
 • doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
 • doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)
 • doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
 • doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Dr. Martin Čepel, PhD., MBA (Paneurópská vysoká škola v Bratislave)
 • Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
 • Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)
 • Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
 • Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
 • PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
 • Ing. Karel Němejc, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
 • Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Mgr. JUDr. Gabriela Sopková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Organizační výbor konference

 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)
 • Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)
 • Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk) Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)
 • PhDr. Radka Lōwenhōfferová, MBA (lowenhofferova@vso-praha.eu)
 • Ing. Petr Rudolf, Ph.D. (rudolf@vso-praha.eu)

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.