MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „Schola nova, quo vadis?“ 2016


Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokou školou obchodní v Praze při příležitosti oslav 25. výročí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a 55. výročí Katedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
mezinárodní vědeckou konferenci „Schola nova, quo vadis?".  Součástí této konference bude workshop „Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:
„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU- 4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR;

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury.


Termín a místo konání
7. listopadu 2016 v Nové budově Vysoké škole ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 v zasedací místnosti č. 139 Fakulty financí a účetnictví.


Sborník
Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na elektronickém nosiči CD, který bude vydán a distribuován následně po konání konference. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření publikovány v časopise Media4u Magazine indexovaném v databázi ERIH plus. Příspěvek v rozsahu do 6 stran se všemi formálními náležitostmi zašlete do 15. října 2016 na tyto emailové adresy katerina.berkova@vse.cz; ladislav.pasiar@euba.sk. Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz/ v sekci Konference 2016 (Pokyny pro autory).

Rámcový program
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 10:30 Plenární vystoupení
10:30 – 10:45 Přestávka na občerstvení
10:45 – 13:00 Workshop: Sekce KOMU, KDY, JAK? „Případové studie, didaktické hry a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“
13:00 – 14:00 Přestávka na občerstvení
14:00 – 15:30 Workshop: Sekce KOMU, KDY, JAK? „Didaktické ekonomické hry – konkrétní ukázky“
15:30 – 16:00 Workshop: Sekce CO, KDE? „Metodická podpora ucitelstvi.vse.cz v prostředí Moodle“ 

Organizační výbor konference si vyhrazuje právo na změnu programu.

Odborný garant konference
Ing. Alena Králová, Ph.D.

Vědecký výbor konference
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ING.PAED.IGIP, MBA (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom)
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)
doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Organizační výbor konference
Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)
Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)
Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)
Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk)
Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)
Jarmila Petrůvová (petruv@vse.cz)

Registrace
Registrace je spuštěna do 15. října 2016 prostřednictvím webových stránek katedry v sekci Konference 2016 (Registrace). Konference je bezplatná a je možné se účastnit bez příspěvku či jeho aktivního přednesení.

Termíny
15. října 2016: termín registrace účastníků
15. října 2016: termín zaslání příspěvku na emailové adresy: katerina.berkova@vse.cz; ladislav.pasiar@euba.sk
7. listopadu 2016: termín konání mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konferenci jsou k dispozici na: http://kdep.vse.cz/ v sekci Konference 2016.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.