VŠO vás srdečně zve 11. května 2015 na pracovní workshop za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, CzechTourism, Tunisian National Tourism Office Prague, United Nations Information Centre Prague, GSA Malta Tourism Autority.

Bližší informace naleznete zde