Prorektorka pro pedagogickou činnost a vnější vztahy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení pro LS akademického roku 2017/2018 pro účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách zaměřených na cestovní ruch a pracovní stáže dle nabídky ESN.