Nová publikace Ing. Šárky Tittelbachové je určená studentům prezenčního i kombinovaného studia jako studijní podklad pro magisterský kurz Cestovní ruch a veřejná správa a Management kulturního cestovního ruchu.