VŠO v Praze již čtvrtým rokem pokračuje v aktivním zapojení studentů do přípravy marketingových studií pro rozvoj cestovního ruchu. Oproti minulým ročníkům se letošní posluchači nezaměřili jen na památkové objekty, ale také na turistický regiony a zábavní park. Úkolem studentů bylo zhodnotit současnou návštěvnost, tržby, skladbu návštěvníků a potenciál. V analytické části se dále zaměřili na současnou nabídku včetně produktového marketingového mixu a na konkurenceschopnost památky či regionu a jejich porovnání se zahraničím. „Po důkladné analýze silných a slabých stránek navrhli nejen nové produkty a potřebné inovace, ale také vize, cíle a koncept marketingové komunikace,“ popisuje Šárka Tittelbachová, vedoucí Katedry cestovního ruchu VŠO.

Studenti vypracovali všechny projekty v týmech pod odborným vedením pedagogů a v úzké spolupráci s dotčenými stranami v rámci výuky, a to do nejmenších detailů, takže jsou připraveny k realizaci. Nechybí ani detailní kalkulace nákladů a výnosů, projednání s dodavateli, místními producenty a s příslušnými orgány. „Práce na konkrétních praktických projektech má pro studenty největší přínos. Nejedná se o tradičně pojatou ročníkovou práci, ale o reálnou studii, která vyžaduje důkladnou analýzu, kreativní, ale realizovatelné návrhy, jednání se třetími stranami a týmovou spolupráci. To všechno jsou schopnosti, které budoucí zaměstnavatelé na našich absolventech ocení,“ uvedla Šárka Tittelbachová.

Fotografie z akce najdete na:
https://www.facebook.com/vsocz

Bližší informace k jednotlivým projektům:

Městská část Praha Troja – „Zelený klenot Prahy“

 • Informační centrum ve spojení s kavárnou – vytvoření certifikovaného informačního centra v Domu spokojeného stáří a jeho propojení s vedlejší kavárnou, představení atraktivit Troji, prodej místních produktů a neotřelých suvenýrů
 • Stezka stromů – naučné stezky kolem zdánlivě obyčejných i výjimečných stromů se sběrem originálních razítek
 • Závod gumových kachniček – soutěž, jejíž výtěžek bude určen na charitativní účely
 • Vyrob si draka – drakiáda s nejrůznějšími disciplínami
 • Táboráky – prodej jednorázových grilů a pořádání táboráků
 • Trojský běh Emila Zátopka – běžecká trasa s místy, kde Emil Zátopek žil a která měl rád
 • Poezie v ulicích – romantická stezka s nasprejovanými verši

 

Veselý, hravý, tajuplný a dobrodružný zábavní park Permonium v Oslavanech u Brna

 • Táhneme za jeden provaz - víkendové pobyty pro školy a studenty
 • Permoníkův uhlík – hra s kostkou a mapou území permoníků
 • Dětské hřiště s hornickou tematikou – vozíky na uhlí, prolézačka ve tvaru těžní věže Kukla, houpačky ve tvaru permoníků, prolézačka představující podzemní chodby
 • Podzemní štoly – návštěvníci se ve vozících projedou podzemními chodbami permoníků
  a sbírají kódy pro hru Magic Permon

 

Trutnov jako město draka

 • Dračí park – zábavní park s modely draků, interaktivními hrami a s restaurací v oblacích
 • Drak doporučuje – jednotná značka pro hodnocení kvality a záruku spokojenosti
  v ubytovacích a stravovacích zařízeních
 • Dračí karta – slevová karta v několika variantách na různé akce a služby v Trutnově
 • Draci jezdí městem – cyklistická trasa z Trutnova do Vrchlabí s doprovodným programem
 • Po stopách draka – zábavná dětská stezka se stanovišti s úkoly a dračími vejci, která je třeba donést do cíle

 

Otevřenými dveřmi do tajů Kladského pomezí

 • Kladské pomezí jako ráj regionálních produktů
 • Za pohádkou do Kladského pomezí – pohádková stezka pro děti
 • Turistický pas pro rodiny s dětmi „Putování po Kladském pomezí“
 • Hudební scéna poutních bazilik – po stopách hudební scény poutních bazilik Kladského pomezí a polské strany
 • Cesty Česko-polského přátelství – poznávání a objevování Kladského pomezí

 

Státní hrad a zámek Bečov

 • Interaktivní hra Honba za relikviemi
 • Colours of Bečov – volnočasová prohlídka Bečovem
 • Detektivní příběh o hledání relikviáře s interaktivními prvky
 • Brumíkova letní cesta
 • Soustředění pro pěvecké školy
 • Vytvoření lokálního cukrářského produktu