Studenti VŠO opět uspěli v soutěži o nejlepší studentskou práci agentury CzechTourism. Finálové kolo soutěže proběhlo 25.6. v sídle agentury CzechTourism.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 bakalářských a 18 diplomových prací zaměřujících se na téma "Marketing destinací a produkty cestovního ruchu".

1) V kategorii "Bakalářská práce" se na druhé pozici umístila práce:
Andrej Blaho: Analýza súčasných trendov v turizme so zameraním na využívanie smartphone aplikácií. Vysoká škola obchodní v Praze. 
Vedoucí práce: Ing. Gabriela Hrubcová

2) V kategorii "Diplomová práce" se na třetí pozici umístila práce:
Ladislav Mareš: Strategie a management značky vybrané domácí destinace turismu - Český ráj. Vysoká škola obchodní v Praze. 
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.