V pondělí 13.5.2013 se uskutečnila exkurze v největším Evropském letištišti Berlín Brandenburg. Akce pořádané pro VŠO se zůčastnilo 9 studentů, 4 pedagogové, p. Ing. Šimek z DTHK a p. Zelený ředitel Německé centrály pro cestovní ruch v ČR.

 

Letiště Brandenburg je umístěné 18 km jižně od Berlína a po jeho otevření se má stát nejmodernějším vzdušným přístavem Evropy a třetím největším v Německu. Za rok má odbavit 27 milionů cestujících. Letiště však v současnosti čeká na své otevření, které se kvůli několika stavebním chybám už od roku 2010 stává osudové.

 

Celý program prohlídky byl organizován přímo zaměstnanci letiště a komplexní výklad probíhal v angličtině. Následovala prohlídka areálu letiště s profesionální průvodkyní.

 

První část přednášky vedl p. Alexandr Ernst – Senior Manager Brandenburg Economic Development Board, poté měl velice zajímavou přednášku p. Udo Rudolph – generální ředitel Berlin-Brandenburg Aerospace Centrum, které sdružuje více jak 800 firem, na letišti působících (Rolls Royce, Airbus, výroba malých letadel, aj.).

 

Po výtečném občerstvení připraveném pro účastníky exkurze následovala přednáška o podrobnějších faktech a plánech letiště a celé olbasti Brandenburska. Prezentujícími byli zástupci vysoké školy Technical University of Applied Sciences z nedalekého Wildau, kteří představili jejich univerzitu a její význam pro Brandenburg a rozvoj aviatiky v regionu. Zazněl například zajímavý fakt, že samotná aviatika v oblasti nabízí přes 7500 pracovních příležitostí a celkem 13500 s navazujícími obory.

 

Závěrem jsme byli přijati výkonným ředitelem – rektorem Technical University of Applied Science z Wildau panem Prof. Dr. Ing. Thomasem Biermannem a vedoucím katedry Technika letadel p. Prof. Dr. Ing. Wolfgangem Kindelem. Tito pánové  nás podrobně seznámili se studijním programem University.

Velice zajímavá je pro nás skutečnost,  že Universita vyučuje téměř shodné předměty jako VŠO, respektive KLD. Universita má spolupráci, která je finančně podporována státem Brandenburg, s Universitou v Polsku, v St. Petersbugu a Jekatěřinbugu v Rusku, Universitou v Abiu Dabi a Universitou v Alma Atě (všechny se zaměřením na leteckou dopravu).

Během přenášky projevili velký zájem o možnost navázání opravdu konkrétní a plodné spolupráce s naší VŠO – Katedrou letecké dopravy (včetně mobility pedagogů a studentů).

 

Poslední blok byl věnován otázkám posluchačů a volnější diskuzi s představiteli university a letiště, po kterém následovalo rozloučení a odjezd autobosem zpět do Prahy.

 

Velké poděkování za organizaci této zajímavé exkurze patří panu JUDr. Šestákovi z Katedry letecké dopravy.