Tým studentů magisterského studijního programu Vysoké školy obchodní v Praze se zúčastnil Studentské sekce v rámci mezinárodní konference AdCamp 2016 (14. – 15. dubna 2016) ve Zlíně.

Mezinárodní konference marketingu v turismu AdCamp 2016 se tradičně zaměřuje především na destinační marketing, place branding a marketing služeb v turismu. Zlínské kongresové centrum se 14. a 15. dubna 2016 proměnilo na hluboce inspirativní místo plné tématického know-how a praktických case studies, propojených tématem „LOVE FOR BRAND“ aneb Když se z vaší značky stává srdeční záležitost.

Téma zadání Studentské sekce se týkalo oblasti marketingu, propagace a brandingu v turismu a plně korespondovalo se zaměřením celé konference. Studentům byl 14.dubna 2016 zadán projekt, na němž mohli pracovat až do dalšího dne (čili 24 hodin), kdy proběhly prezentace všech soutěžních projektů a následně byly odbornou porotou vybrány tři nejlepší. Mezi tyto tři nejlepší týmy se v konkurenci studentů vysokých škol zaměřených na turismus, regionální rozvoj nebo multimediální komunikace z celé ČR tým VŠO v Praze sice neprobojoval, přesto ale můžeme konstatovat, že tým ve složení Markéta Ottomanská, Veronika Romová, Martina Slaninová se svého úkolu zhostil s velkým nadšením a odhodláním. Studentkám patří velký dík za velmi kvalitní reprezentaci Vysoké školy obchodní v Praze.

 

Projekt bude prezentován na Vysoké škole obchodní v Praze 29. dubna 2016 od 9:45 hodin, místnost S1.

 

Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

vedoucí KECR