Promoce se konají v nové budově Národního muzea v Praze, Vinohradská 1, Praha 1.
Více informací a jmenný seznam absolventů najdete v dokumentovém serveru - http://is.vso-praha.eu/dok_server/ - Aktuality