Vliv globalizace na marketing destinace cestovního ruchu (Alžbeta Kiráľová, Ivo Straka) ISBN: 978-80-86929-99-6

Globální provázanost přináší strukturální změny prostředí, ve kterém destinace a podniky cestovního ruchu působí a přispívají k zvýšenému riziku vyplývajícímu z rychlého přenášení dopadu finančních šoků, eskalujících cen energie a dalších komodit, z rozšíření mezinárodního terorizmu a potenciálního rychlého rozšíření mezinárodních pandemií.

Rozvoj nových technologií, především informačních a komunikačních, internetu a biotechnologií, vyvolal potřebu restrukturalizace světové ekonomiky. Mění se chování zákazníků, struktura jejich spotřeby, struktura výroby i firemní struktury. Na trh neustále přicházejí nové produkty, vznikají nové obchodní aktivity.

Autoři v monografii identifikují změny, které pro marketing destinace cestovního ruchu přináší globalizace, a to z pohledu její pěti klíčových oblastí: ekonomické, technologické, politické, kulturní a environmentální.

Publikace je určená studentům prezenčního i kombinovaného studia jako studijní podklad pro kurz Strategický marketing v cestovním ruchu a Marketing a management destinací cestovního ruchu (magisterské studium). Publikace je distribuována v běžné síti knihkupectví, například v knihkupectvích EKOPRESS, Seifertova 35; Academia, Václavské nám. 34; Černá labuť, Na Poříčí 25; Fišer, Kaprova 10;  Karolinum, Celetná 18;  Linde Praha, Opletalova 35;  NEOPALLADIUM - Knihkupectví Hlavní nádraží, Wilsonova 8;  NEOPALLADIUM - Nákupní centrum Palladium, nám. Republiky 1;  Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, resp. v e-shopu vydavatelství EKOPRESS na www.ekopress.cz