Publikace je určená studentům prezenčního i kombinovaného studia jako studijní podklad pro kurz Ekonomika cestovního ruchu – Mezinárodní cestovní ruch I. (bakalářské studium) a kurz Mezinárodní cestovní ruch II. (magisterské studium). Publikace je distribuována v běžné síti knihkupectví.

Stálou zásobu knihy má Knihkupectví Daniel.  (Národní 38, u Jungmannova náměstí) nejbližší knihkupectví VŠO. Knihu je možné objednat na e-shopu Knihkupectví Daniel http://www.knihydaniel.cz/mezinarodni-turismus-monika-palatkova/d-211440/