Pět týmů z řad studentů Vysoké školy obchodní v Praze se letos opět pustilo do přípravy projektů na podporu turistických míst, tentokrát spojených se šlechtickým rodem Lobkowiczů. Oproti předchozím rokům nyní cílí především na specifické a často opomíjené skupiny, jako jsou zaměstnanci IT firem, aktivní páry, talentované děti či motorkáři. Studenti se letos zaměřili na města Mělník, Nelahozeves, Roudnice nad Labem a na hrad Střekov. Pátý projekt KoLobkowicz spojuje cyklistickou trasou to nejlepší ze všech čtyř destinací.

Studenti Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) se již pošesté zaměřili na podporu vybraných turistických míst, památek a měst, tentokrát z Ústeckého a Středočeského kraje. „Letošní projekty přinesly studentům novou výzvu, a to cílit primárně na netypické segmenty. Snažili se tedy pochopit zájmy a potřeby IT expertů, aktivních párů, talentovaných dětí i motorkářů a navrhli specifické aktivity v jednotlivých místech tak, aby byly pro zástupce těchto skupin atraktivní,“ uvádí Petra Benešová, garantka kurzu Případové studie z cestovního ruchu, v rámci kterého posluchači VŠO tyto projekty připravují. Novinkou oproti předchozím ročníkům je především pátý projekt KoLobkowicz. Studenti v něm navrhli cyklistickou trasu, která propojuje to nejlepší z ostatních projektů a je určena zejména pro aktivní cyklisty.

„Naším cílem při přípravě kurzu Případové studie z cestovního ruchu je zprostředkovat studentům co nejvíce praktických zkušeností. Právě ty jim usnadní hledání budoucího zaměstnání. Studenti skutečně spolupracují se zadavateli a dodavateli, řeší finanční stránku projektu a především se učí práci v týmu. Vypracované projekty jsou tedy připravené k realizaci,“ říká Petra Benešová. Velký úspěch zaznamenal v minulém roce tým studentů, který se zaměřil na propagaci Prahy před Mistrovstvím světa v hokeji. Jejich projekt, s názvem Praha žije hokejem, byl ve spolupráci s pražskými firmami a institucemi opravdu spuštěn.

Bližší informace k jednotlivým projektům

Do Roudnice o motorku více

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou motorkáři, a to jak individuální jezdci, tak menší skupinky. Studenti je chtějí přilákat do malebného městečka Roudnice a jeho okolí na dvoudenní program. V rámci něho navrhli řízenou degustaci roudnických vín, ochutnávku místní speciality Dortletka, návštěvu Kratochvílovy rozhledny a věže Hláska, římskokatolického klášterního kostelu Narození Panny Marie z roku 1333 a projížďku na bájnou horu Říp s rotundou sv. Jiří.

Mělník s QR kódy

Projekt si dal za cíl zaujmout odborníky ze světa IT, což jsou lidé s velmi specifickými zájmy. Chce jim představit město Mělník a jeho pamětihodnosti. Studenti navrhli dvoudenní program plný zajímavých kvízů a hádanek. Účastníci se budou v týmech pohybovat po Mělníku a prostřednictvím čteček QR kódů ve svých mobilech se dozvědí řadu zajímavých informací o městě a jeho historii. Součástí budou také teambuildingové aktivity jako například lukostřelba a komentovaná prohlídka mělnického zámku.

Nelahozeveský týden umění

Na talentované děti se zaměřil další projekt, který je umístěn do Nelahozevsi, rodiště Antonína Dvořáka. Studenti navrhli týdenní soustředění zaměřené na romantismus v hudbě, tanci a malbě. To dětem umožní rozvíjet pod individuálním vedením lektorů svou kreativitu a schopnosti při hře na dobové nástroje, baletu a malování. Vyvrcholením celého týdne bude závěrečný koncert, výstava a taneční představení pro rodiče a přátele dětí, které se soustředění zúčastnily, v prostorách Nelahozeveského zámku.

Romantika na hradě Střekov

Den plný romantiky pro aktivní páry navrhli studenti ve čtvrtém projektu, který je zaměřen na zviditelnění hradu Střekov a jeho okolí. Návštěvu hradu zpříjemní párům možnost zakoupit si cestou piknikový koš s dekou v místní restauraci Kovárna. Trasa je dále zavede do obce Střekov, kde ji završí jízda lanovkou na vyhlídkovou věž Větruše.

KoLobkowicz

KoLobkowicz spojuje to nejlepší ze čtyř předcházejících projektů. Studenti v něm navrhli stokilometrovou trasu rozmanitým terénem, která je určena převážně pro aktivní cyklisty. Ti během dvou dnů poznají krásy vltavsko-labské krajiny. První část cesty propojuje obec Nelahozeves, Mělník a Roudnici nad Labem. Druhá část trasy vede z Roudnice do Střekova.

FOTO Z PREZENTACE ZDE...