Vysoká škola obchodní v Praze, přidružený člen UNWTO, obdržela pozvánku na akce pořádané v rámci UNWTO Knowledge Network.