Katedra ekonomiky cestovního ruchu pořádá Povídání o festivalu Tourfilm s ukázkami vítězných snímků minulých let. Beseda bude organizována 6.11.2015 ve 13:15 – 14:45 hodin v posluchárně Y7. Besedy se zúčastní PhDr. Miroslav Navara (novinář a účastník všech 48. ročníků) a Ing. Petr Tiefenböck (člen KECR a pamětník).