Dne 28.3. 2013 proběhne na půdě Poslanecké sněmovny PČR slavnostní předání ocenění - Osobnost letectví České republiky za rok 2012. Tato cena je udělována každoročně a obdrží ji osm významných představitelů našeho letectví. Mezi letošními oceněnými jsou i emeritní prorektor pan Ing. Jan Lajka a pedagog katedry letecké dopravy pan prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.