Vysoká škola obchodní obohacuje výuku přednáškami a besedami významných osobností z praxe, kteří tak doplňují znalosti studentů o praktické informace z reálného ekonomického života. Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c. přijal pozvání rektorky VŠO prof. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. a dne 3. 4. 2014 přednášel na škole na téma „Moderní trendy a zkušenosti v českém managementu“.

 

Pavel Kafka studentům poutavě vyprávěl nejen o svém dlouholetém působení na postu generálního ředitele společnosti Siemens, ale také o svém kariérním vývoji. V současné době působí Pavel Kafka mimo jiné jako prezident České manažerské asociace, která zprostředkovává setkávání a vzdělávání českých i zahraničních manažerů, působí v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a je členem Akademické rady Vysoké školy obchodní.

 

Přednáška Pavla Kafky studenty zaujala, zejména když přišla řeč na absolventy vysokých škol, kteří hledají práci: „Absolventi vysokých škol mívají potíže s komunikací v mezigeneračních týmech a s pochopením složitých textů v češtině.“ K tématu se vrátil i v diskusi: „Jak mohou mladí absolventi řídit jiné lidi, když neumí řídit ani sami sebe? Já jsem vždy dával přednost těm, kdo byli ochotní na sobě pracovat, učit se nové věci, měli disciplínu a byli komunikativní.“ Na závěr Kafka dodal, že s těmi, kdo chtěli hned vysoký nástupní plat, služební auto a telefon, dobré zkušenosti neměl.