V akademickém roce 2011/2012 probíhá již druhým rokem na VŠO výuka studijního oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu. Vysoká škola obchodní v Praze je jedinou školou v České republice, která má takový studijní obor akreditován. Uvedený obor je jedinečným i z pohledu evropského i světového, jak to vyplývá z ohlasů odborné veřejnosti ze zahraničí.

Studijní obor byl připravován a je realizován v úzké součinnosti s Asociací průvodců ČR a proto  je logické, že se Vysoká škola obchodní podílí i na souvisejících odborných aktivitách, mezi které patří  i  organizování odborných seminářů a konferencí k problematice průvodcovské činnosti.

Ve dnech 4.- 6. 11.2011 byla Vysoká škola obchodní spolu s Asociací průvodců ČR organizátorem mezinárodního workshopu a výroční konference asociace.

Mezinárodní workshop se zaměřil na nosná témata „Studium a vzdělávací programy pro průvodce cestovního ruchu“, „Potřeby trhu práce na vzdělávání průvodců“, „Trendy a výzvy současnosti v průvodcovské profesi“. Jednání se zúčastnilo přes 50 účastníků z oblasti státní správy, vzdělávacích zařízení, tuzemských a zahraničních profesních sdružení a významných hostů jako byli:

Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro místní rozvoj odpovědný za regionální rozvoj a cestovní ruch,Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Mgr. Monika Měšťanová, ředitelka odboru vyššího a dalšího vzdělávání MŠMT, Ing. Milada Hrabánková, zástupce ředitele odboru živností MPO, Mgr. Marian Bilačič, viceprezident Sväzu cestovného ruchu SR,  předseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu,

Patricia Blain, generální sekretář Světové federace asociací turistických průvodců (WFTGA) a představitelka Skotské asociace průvodců cestovního ruchu, Mag. Lisa Zeiler, členka představenstva Evropské federace asociací turistických průvodců (FEG) a představitelka WKO – Hospodářské komory Vídeň pro oblast průvodců

Zúčastnili se také zástupci VŠE, Prešovské univerzity v Prešove, Vysoké školy polytechnické Jihlava, VOŠ z Hradce Králové, Českých Budějovic atd.

Za VŠO se workshopu a dalších akcí aktivně účastnili zejména  - doc.Ing. Kiráľová, PhD., prorektorka pro  vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a dále. Doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. a Ing. Petr Houška, kteří měli hlavní referáty – prezentace na téma „Vzdělávání průvodců – past and present“, v členění na události do roku 1948 a od roku 1948 do současnosti.  Prezentace Ing. Houšky byla v rámci konference vyžádána nám. ministra Ing. Janebou pro potřeby aktivit ministerstva směřujících k přeřazení průvodcovské činnosti zpět mezi živnosti vázané.

Významné bylo i vystoupení paní Patricie Blain, generální sekretářky WFTGA k problematice a systému vzdělávání průvodců v rámci této zastřešující světové organizace průvodců cestovního ruchu. Paní Blain též ocenila činnost VŠO na poli vzdělávání průvodců a její spolupráci s Asociací průvodců ČR.

Sobotní jednání výroční konference bylo doplněno ojedinělým programem spojeným s návštěvou historických reálií Prahy, který vyvrcholilo setkáním s pražským arcibiskupem Msgr. Dukou v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V rámci tohoto setkání byla prezentována vize další spolupráce pro udržitelné využití katedrály pro potřeby cestovního ruchu.

Nedělní program konference byl pak zaměřen na specializované kurzy pro průvodce. Za VŠO vedli tyto kurzy PhDr. Jiří Novák (téma: Průvodce – líc a rub profese z pohledu psychologa) a Doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D  (téma: Interpretace historie při práci průvodce), ve spolupráci s Doc. PhDr. Renatou Wolgemuthovou, CSc. a PhDr. Marií Durmanovou, CSc.

Na úspěšné realizaci konference se také podíleli studenti  VŠO studijního oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu.