Dne 28. 2. 2012 se na VŠO v Praze uskuteční mezinárodní workshop na téma "Tourism in Global World".

Workshopu se zúčastní 20 odborníků v cestovním ruchu a letectví z 6 zemí. Jednacím jazykem workshopu je angličtina. Nejzajímavější prezentace budou rozpracovány do vědeckých článků a budou uveřejněny ve čtvrtém čísle vědeckého recenzovaného časopisu VŠO "Journal of Tourism and Services".

 

On Tuesday, 28th February 2012, the International Workshop on the theme "Tourism in Global World" takes place at VŠO in Prague.

There is expected participation of 20 experts in tourism and aviation from 6 countries. The negotiating language of Workshop is English. The most interesting presentations will be worked up in the scientific papers and afterwards published in the fourth number of scientific reviewed magazine of VŠO "Journal of Tourism and Services".