Dne 6. 3. 2013 se v rámci Erasmus Week bude konat mezinárodní workshop na téma "Tourism in Global World". Workshopu se zúčastní zahraniční a domácí odborníci z oblasti cestovního ruchu a letectví. Jednacím jazykem workshopu je angličtina. Nejzajímavější prezentace budou rozpracovány do vědeckých článků a budou uveřejněny v pátém čísle vědeckého recenzovaného časopisu VŠO "Journal of Tourism and Services".