Mezinárodní vědecká konference Ochrana civilní letecké dopravy 2012

10.12.2012

Katedra letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. společně s Letištěm Praha, a.s. úspěšně zorganizovali ve dnech 20. - 21. 11. 2012 v kongresovém sále Letiště Praha, a.s. mezinárodní vědeckou konferenci Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012
 

Informace o průběhu konference

 

Statistické údaje o:

  • Celkem přihlášeno 87 zájemců o účast na konferenci
  • Na konferenci registrováno 75 účastníků
  • Účastníci reprezentovali 29 institucí, z toho 2 ze zahraničí,
  • 44 účastníků bylo z 9 vysokých škol (ČVUT v Praze, Policejní akademie ČR, Univerzita obrany Brno, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská Ostrava, VUT Brno, Žilinská univerzita v Žilině, VŠO v Praze, Technion Israel Institute of Technology – Izrael), z toho 15 studentů VŠO V Praze
  • Mezi účastníky byli zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřadu pro civilní letectví, Českých aerolinií, Řízení letového provozu ČR, Letiště Praha, Letiště Brno, Letiště Ostrava, Letiště Pardubice, PCS divize Rapiscan, Siemens, Alpha Flight, B&M InterNets, ITS Consulting, Let´s Fly, Scientis-EU a dalších.
  • Počet vystoupení na konferenci 18
  • Počet prezentací ve Sborníku konference 15
  • Prezentace výrobní produkce PCS spol. s.r.o., divize Rapiscan, Siemens

 

Program jednání:

Vystoupení zástupce MDČR

Ing. Jaromír Štolc, ředitel OCL / MD ČR

Vystoupení zástupce Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc, prorektor pro pedagogickou činnost,

vedoucí Katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Vystoupení zástupce Letiště Praha, a.s.

Ing. Jiří Pos, ředitel společnosti a předseda představenstva Letiště Praha, a. s.

Ing. Petr Hloušek, ředitel pro bezpečnost Letiště Praha, a.s.

Vyzvané přednášky

Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., Univerzita Žilina, Slovensko

AIRPORT DESIGN AND SECURITY ISSUES

Prof. Alan B. Kirschenbaum, Technion Israel Institute of Technology, Israel

THE STATE OF AIRPORT SECURITY:  A RESEARCH AGENDA

Přihlášené prezentace

Ing. Břetislav Beránek, CSc. , Ing. Jakub Hrabec, Ph.D., RNDr. Ladislav Mareček, CSc.  B&M InterNets, s.r.o. Brno, Ing. Jan Zýka, VŠO v Praze, o.p.s.

TRAINING OF AIRPORT SECURITY PERSONEL AS A SOURCE OF VALUABLE DATA

PhDr. Miroslav Hanák, ITS Consulting

PRINCIPIÁLNÍ OTÁZKY MANAGEMENTU LETECKÉ A LETIŠTNÍ BEZPEČNOSTI

Ing. Pavel Hošek, ŘLP ČR, s.p.

ODBAVENÍM CESTUJÍCÍCH OCHRANA V LETECKÉ DOPRAVĚ POUZE ZAČÍNÁ

Ing. Ladislav Kašpar, ČSA

BEZPEČNOST NA PALUBÁCH LETADEL LETECKÝCH DOPRAVCŮ

plk. gšt. Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., UNOB Katedra letectva FVT

THE AIRSPACE STATE SOVEREIGNITY PROTECTION

doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.,  Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček, Ph.D., VUT Brno

PREDIKCE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ V MĚSTSKÉ AGLOMERACI A DALŠÍCH LOKALITÁCH SE SLOŽITÝMI SOCIÁLNÍMI VAZBAMI

Ing. Tomáš Duša, Scientis - EU, a.s.

ENHANCING THE SECURITY ISSUES OF GNSS SAFETY CRITICAL APPLICATION BY USING DATA FUSION METHOLOGY

doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.,  Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček, Ph.D., VUT Brno

NESMRTÍCÍ ZBRANĚ, ELEKTROMAGNETICLKÉ IMPULSNÍ GENERÁTORY A OCHRANA PŘED TERORISMEM

doc. RNDr. Tureček Jaroslav Ph.D., Policejní akademie ČR

PROBLEMATIKA DETEKCE VÝBUŠNIN A ZBRANÍ NA POLICEJNÍ AKADEMII ČR

Ing. Stanislav Jonáš, Letiště Praha, a.s.

AUTOMATIZOVANÁ OCHRANA PERIMETRU LETIŠTĚ,

Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha, a.s.

NOVÉ MODELY BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL CESTUJÍCÍCH NA LETIŠTÍCH

Marek Najman, Letiště Praha, a.s.

INTEGROVANÝ SYSTÉM VÝCVIKU BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKU

Bc. Oto Hajzler, Ing. Vladimír Plos, ČVUT Praha

ACTIVITIES OF AIR TRANSPORT DEPARTMENT, FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES, CTU IN THE SECURITY OF AIR TRANSPORT     

Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

ÚLOHA KATEDRY LETECKÉ DOPRAVY VŠO V PRAZE PŘI REALIZACI NÁRODNÍHO ZNALOSTNÍHO CENTRA SECURITY

V LETECKÉ DOPRAVĚ

Diskuse a závěr prvního dne konference

Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha. a.s.

 

Program druhého dne konference

a)      Jednání vědeckého výboru konference na Vysoké škole obchodní v Praze

b)     Exkurse přihlášených účastníků konference na letišti Praha Ruzyně

V rámci jednání konference byl vydán Sborník příspěvků. Určitý počet výtisků sborníku je uložen k zapůjčení knihovně Vysoké školy obchodní, o.p.s., elektronická verze Sborníku a prezentace jsou dočasně uloženy u Ing. Zýky na VŠO (trvale budou uloženy v připravovaném centru znalostí).

 

Závěr:

Vědecký výbor konference na společném jednání s vedením VŠO v Praze hodnotil průběh konference jako úspěšný a vlastní obsah jednání jako přínosný. Vzhledem ke stanoveným cílům, zájmu o jednání a potřebě rozvíjet problematiku Security v letecké dopravě Vědecký výbor doporučil uskutečnit v roce 2013 druhý ročník mezinárodní vědecké konference Ochrana civilní letecké dopravy.

 

 

 
 

 

 

 

Informace o přípravě a zaměření druhého ročníku konference budou k dispozici na webových stránkách

www.vso-praha.eu v lednu 2013.