Nová odborná publikace s vědeckou redakcí „Kvalita ve službách cestovního ruchu“, která vyšla v nakladatelství VŠE Oeconomica byla zde zpracována kolektivem autorů z Vysoké školy ekonomické a Vysoké školy obchodní v Praze. Kniha je určena nejen studentům cestovního ruchu, ale také široké odborné veřejnosti. Výrazným způsobem se na ni podílel Ing. Petr Houška z VŠO, který se dlouhodobě touto problematikou zabývá na tuzemské i mezinárodní úrovni.