Dva týmy studentů magisterského studijního programu Vysoké školy obchodní v Praze se zúčastnily Studentské sekce v rámci mezinárodní konference AdCamp (15. a 16. dubna 2015) ve Zlíně.

Letošní, již 6. ročník, mezinárodní konference se se svým atraktivním programem nesl v duchu „Méně teorie, více praxe“. Tématem konference byl „Turismus – svět emocí“.

Téma zadání Studentské sekce se týkalo oblasti marketingu a propagace v turismu a plně korespondovalo se zaměřením celé konference. Studentům byl 15. dubna 2015 zadán projekt, na němž mohli pracovat až do dalšího dne (čili 24 hodin), kdy proběhly prezentace všech soutěžních projektů a následně byly odbornou porotou vybrány tři nejlepší. Mezi tyto tři nejlepší týmy se v konkurenci studentů vysokých škol zaměřených na turismus, regionální rozvoj nebo multimediální komunikace z celé ČR dostal jeden tým z Vysoké školy obchodní v Praze ve složení Andrej Blaho, Dominik Jančo a Lucie Vejtasová. Tento tým, který se ve své prezentaci zaměřil na lázně Poděbrady, obsadil druhou příčku.

Druhý tým z Vysoké školy obchodní v Praze se sice na velké pódium neprobojoval, ale i ten se svého úkolu zhostil s velkým nadšením a odhodláním. Oběma týmům patří velký dík za velmi kvalitní reprezentaci Vysoké školy obchodní v Praze.

Oba projekty budou prezentovány na Vysoké škole obchodní v Praze 19. května 2015 od 15:00 hodin, místnost S1.

Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

        vedoucí KECR