Studenti managementu cestovního ruchu VŠO navrhli nové atraktivní produkty pro památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu – klášter Plasy, hrad Rožmberk a zámky Ratibořice, Jaroměřice nad Rokytnou a Velké Březno. Jejich představení se uskutečnilo 10. 5. 2012 od 10 hodin v konírně malostranského Nostického paláce na Ministerstvu kultury ČR.

 

„Již dvakrát se studenti Vysoké školy obchodní v Praze zapojili do spolupráce s Národním památkovým ústavem a zpracovali pět projektů, které mají pomoci najít cestu k ekonomizaci a nové návštěvnické produkty pro památkové objekty ve správě NPÚ,“ říká v úvodu prezentace náměstek generální ředitelky Ing. Petr Svoboda. V roce 2012 si studenti a budoucí manažeři vybrali klášter Plasy, hrad Rožmberk a zámky Ratibořice, Jaroměřice nad Rokytnou a Velké Březno.
Studenti měli zhodnotit současnou nabídku a další možnosti rozvoje vybraných památek; najít jejich silné stránky a příležitosti a také přesně definovat bariéry dalšího rozvoje. Jejich úkolem bylo najít tzv. unikátní prodejní argumenty (USP), tedy říci, v čem je jednotlivý objekt jiný než ostatní a jakým způsobem má využít svojí jedinečnost pro tvorbu (inovaci) produktů a úspěšný marketing. Památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu mají vysokou kulturní hodnotu, na trhu se ale střetávají s dalšími atraktivitami turismu a mnohdy zbytečně prohrávají boj o návštěvníky. Studenti VŠO pracovali na projektech v rámci výuky.  Navrhli zatraktivnění a zkvalitnění stávající nabídky a nové produkty zacílené na přesně definované typy návštěvníků.
Konkrétní návrhy vznikaly v projektových týmech pod dohledem manažerů z řad studentů a pod odborným vedením pedagogů VŠO Ing. Šárky Tittelbachové, Ing. Evy Zbořilové a Ing. Táni Karlíkové v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem, a to především s kastelány jednotlivých objektů.
V České republice je to zcela výjimečný případ spolupráce vysoké školy a státní instituce v oblasti turismu v takovém měřítku.

 

Příklady unikátních prodejních argumentů z navržených projektů 

 

PLASY – „Díky vodě stojím“
Hlavní téma:  Voda, hra světla a stínu, kandidát na zápis do UNESCO
Voda znamená pro lidi život, život znamená pro klášter v Plasích voda. Tak, jako život vzešel z vody, byl i klášter v Plasích vystavěn na vodní hladině. Dotekem Světla Jan Blažej Santini zanechal ve zdech zdejšího kláštera otisk mistrovství své doby.
Navržené produkty
• Ukryté tajemství klášterních zdí: příběh s hádankou propojující kláštery
• Voda – koloběh života (Živá voda pro klášter) - komentované prohlídky unikátního vodního a vzdušného systému
• Vracíme památky do života (spolu s Národním technickým muzeem)
• Tematické incentivní hry  (Pevnost Boyard)
• Slibte si věrnost v prostorách kláštera
• Světlo a stín – Mnich vypráví


JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – „Baroko pro všechny smysly“
Hlavní téma: vnímání a prožívání baroka všemi pěti smysly
V autentickém prostředí barokní architektury návštěvník „ochutná“ baroko všemi smysly. 
Navržené produkty:
• Dotkni se baroka – dobové kostýmy, tance i hry, svatební barokní apartmán
• Ochutnej baroko – speciality v barokní restauraci, piknikové koše
• Zaposlouchej se do baroka: hudba, tance a hry
• Přivoň si k baroku: uvař si dobovou specialitu
• Kochej se barokem: prohlídka areálu z gondoly a lodičky, prohlídka s hrabětem, hraběnkou, služebnou

 

RATIBOŘICE  - „Překrásná to venkovská usedlost co do tvarů, šperkovnice co do zařízení“
Hlavní téma: Chuť přírody a historie - Hledání skrytých příběhů - Vyrazte za Babičkou pro změnu do Ratibořic -Tradice ožívají -Hra se sladkou tečkou- Učení může být i zábava
Navržené produkty:
• Senoseč – dříve a nyní: soutěž v sekání trávy, stavění hradu a vyrábění drobných hraček ze sena
• Víkendové pikniky – z místních produktů a se zvířátky
• Geocaching –  hra, poznání, zábava, turistika
• Ratibořice hrou – soutěže pro malé i velké, výukové listy pro školáky
• Cyklisté zastavte se v Ratibořicích
 
ROŽMBERK   -   „Ve jménu mi růže rozkvétá“
Hlavní téma: díky inovacím produktů hrad rozkvétá
Navržené produkty
• První vodák  Petr VOK – speciální trasa pro vodáky
• Rožmberské suvenýry – nedáme je do šuplíku, pomáhají hradu i lidem
• Rožmberská dílna – interaktivní místnost: zkus si kostým, psaní brkem nebo malování svého rodokmenu
• Rybí slavnosti – gastronomické zážitky, chytání rybiček, jihočeské tradiční speciality

 

VELKÉ BŘEZNO – „ Chotkův rodinný zámeček“
Hlavní téma:  nejmenší objekt  NPÚ s rodinnou atmosférou,  osobní přístup zaměstnanců, osoba zakladatele Karla Chotka
Navržené produkty:
• Slavíme u Chotků -  Dětský den, První máj-lásky čas, Mikulášská besídka, Velikonoce na zámku, Den matek, Halloweenský víkend se zavíráním okenic
• Jaké je to  býti Chotkem  –netradiční  kostýmovaná prohlídka zámku 
• Questy v zámeckém parku aneb po stopách Chotka – zábava pro všechny než se dočkáme prohlídky
• Vstupenka jako kvíz – kdo žil na zámku?