Ve dnech 15.-16. 5. 2014 proběhla v Praze konference “12th Global Forum on Tourism Statistics ”, pod záštitou organizací OECD a Eurostat, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Českým statistickým úřadem a organizací CzechTourism. Organizace se konala v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničí České republiky.

Do hlavního programu konference byly přijaty celkem čtyři české příspěvky, z toho dva ze strany organizátorů (MMR a CzechTourism), pouhé dva příspěvky byly vybrány ze strany akademické sféry. Jedním z nich byl příspěvek katedry ekonomiky cestovního ruchu Vysoké školy obchodní v Praze (doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Ing. Jitka Zichová a Ing. Gabriela Hrubcová) na téma „Tourism competitiveness of the Czech Republic regions and the possibility of marketing measures performance evaluation using the BSC method“. Příspěvek je součástí výzkumu interního grantového projektu VŠO, na kterém se podílí širší tým kateder ekonomiky cestovního ruchu a cestovního ruchu (doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., Ing. Jitka Zichová, Ing. Táňa Valská, Ing. Gabriela Hrubcová, Ing. Jitka Drmolová, Ing. Jana Kalousová) a studenti Bc. Jana Valentová, Bc. Kateřina Peková, Bc. Jan Šrámek).

Příspěvek byl součástí sekce: „QUALITY OF TOURISM: COMPETITIVENESS, SUSTAINABILITY AND SEASONALITY”.  Sekci předsedal Oliver Herrmann, ředitel programu statistiky a satelitního účtu turismu UNWTO. Do sekce byli přizváni (podle fotografie zleva): Alain Dupeyras  - Ředitel oddělení turismu OECD, Monika Palatková - Vysoká škola obchodní v Praze, Ana Moniche Bermejo - Andalusia Tourism Government Spain, Massimo Anzalone - Ministry for Economy and Finance Italy, Chloé Gonzalez   - Ministry for Craft Industries and Trades, Commerce and Tourism France a Lorenzo Cavallo - Italian National Institute of Statistics, Italy.

Global Forum on Tourism Statistics poskytuje již od roku 1994 jedinečnou platformu pro pravidelnou výměnu názorů a zkušeností o vývoji statistiky v oblasti turismu. Cílem je diskutovat významné technické otázky týkající se zřízení harmonizovaných statistik cestovního ruchu v prostředí, které posiluje spolupráci mezi vládami, soukromým sektorem, vědci, akademiky, členy OECD a EU, nečlenskými zeměmi i dalšími mezinárodními organizacemi.

Příspěvek je ke stažení na webových stránkách konference: http://www.tsf2014prague.cz