V souladu se Statutem Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze vyhlašuje Prorektor pro vědeckovýzkumnoučinnost, rozvoj a inovace doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. interní grantovou soutěž na interní grantové projekty, financované z prostředků Fondu rozvoje vědy.