Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy - NOVÉ

Nový studijní obor nabízí kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje. Nejedná se pouze o běžně chápané vzdělávání v personalistice, ale o rozvoj lidských zdrojů, tedy o specifickou složku řízení lidských zdrojů, zaměřenou na péči o systematický profesní růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení včetně koncipování různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance. Studijní obor s takovým zaměřením je na trhu vzdělávání jedinečný a z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Je určen pro tvořivé mladé lidi, kterým nejsou vlastní zaběhané stereotypy, kteří rádi pracují se změnou, jsou komunikativní a zajímají se o práci s lidmi.

 

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu,
 • právních disciplín, vztahujících se k ekonomice, podnikání a státní správě,
 • personalistiky a řízení lidských zdrojů,
 • profesního vzdělávání a kariérního řízení,
 • psychologických a sociologických disciplín s důrazem na měkké dovednosti,
 • etiky, etikety, firemní kultury a obchodního jednání,
 • dopravních oborů, zejména letecké, silniční, železniční a říční dopravy,
 • soukromého podnikání v oborech blízkých personálním aktivitám, firemnímu a agenturnímu vzdělávání a poradenstvíStudijní plán oboru Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

 

Uplatnění absolventů:

 • v podnicích dopravy a v široké sféře souvisejících služeb jako podnikový ekonom, personalista – specialista pro oblast vzdělávání, kariérního plánování a dalších aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů,
 • ve státní správě, nejen v oblasti dopravy, ale v celé široké sféře státní správy, úřadů a institucí, ale i v samosprávě a v neziskovém sektoru, zejména na personálních a ekonomických odděleních, 
 • díky univerzálně pojaté profilaci na lidské zdroje na personálním úseku i ve všech obchodních oborech a službách,
 • samostatné podnikatelské aktivity na rostoucím trhu profesního a agenturního vzdělávání, personálních agentur, zprostředkovatelů práce apod.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.