Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

je Vysokou školou obchodní v Praze vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům v bakalářských a magisterských studijních programech.

Dodatek k diplomu odpovídá modelu, navrženému Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

Dodatek k diplomu uvádí informace o držiteli kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích. Obsahuje také informace o vzdělávacím systému České republiky.

Dodatek k diplomu obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně dosaženého hodnocení, tabulku předmětů absolventů během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou též předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia.

Dodatek k diplomu neobsahuje žádné hodnocení, prohlášení o ekvivalenci kvalifikace ani doporučení k uznání kvalifikace.

Dodatek k diplomu má zlepšít mezinárodní transparentnost a akademické a profesní uznání kvalifikace. Doplňuje hlavní doklad o udělené kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo další univerzitě v Evropské unii porozumět předchozímu studiu a dosaženému vzdělání. 

Příklad dodatku k diplomu VŠO (.pdf)

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.