Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ)

Základní informace

  • Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření
  • Studium oboru cestovního ruchu, služeb letecké dopravy a rozvoje lidských zdrojů
  • Možnost úpravy délky studia minimálně na 2 semestry (prezenční), 3 semestry (kombinovaná) po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ
  • Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány oborů

Studijní plány

Předpoklady pro přijetí

  • Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
  • Doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – vysvědčení a diplom. Dále se požaduje výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů, sylaby předmětů (opatřený podpisem a razítkem VOŠ)

Uznávání studijních povinností z předešlého studia

  • Žádost o uznání studijních povinností z předchozího studia VOŠ se podává po přijetí a zápisu ke studiu přes univerzitní informační systém školy (e-žádost na studijní oddělení)
  • Pro přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole nelze uznat za splněné ty předměty, které jsou stěžejní pro dosažení cíle studia a naplnění profilu absolventa studijního programu, je nutné, aby student tyto předměty absolvoval na vysokoškolské úrovni v rámci akreditovaného studijního programu, nelze uznat předměty, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky (viz Směrnice Uznávání studijních povinností z předchozího studia (určeno pro absolventy vyšších odborných škol)
  • K žádosti o uznání studijních povinností z předchozího studia VOŠ je potřeba dodat - školou potvrzený (opatřený podpisem a razítkem) výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů na VOŠ, včetně dat a známek (např. Europass); školou potvrzené sylaby předmětů (opatřené podpisem a razítkem), které se budou uznávat (ve formě sešitých a očíslovaných stránek)

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.