Přihlášení ke studiu

 

Přihlášku ke studiu na VŠO v akademickém roce 2020/2021 lze podávat:

 • od prosince 2019 do září 2020
 • od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020 (pro studium od února)

 

Elektronická přihláška

 • Klikněte na tlačítko Podat přihlášku
 • Zde vstoupíte do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Důležité je zapamatovat si přihlašovací jméno a heslo
 • Zvolíte obor, který chcete studovat
 • Vyplníte všechny osobní údaje, adresy a zvolíte cizí jazyky, které budete studovat
 • Zaplatíte 400 Kč za přihlášku, variabilní symbol vám vygeneruje e-přihláška
 • Kompletování Vaší přihlášky můžete stále sledovat až do momentu přijetí ke studiu
 • E-přihlášku netisknete, máte ji neustále k dispozici na webu školy
 • Pokud zapomenete heslo do přihlášky, můžete si heslo změnit v aplikaci Generování nového hesla. Pro tuto možnost však musíte znát Vaše rodné číslo a e-mail, který jste uvedli při prvním přihlašování
 • Odešlete úředně ověřený doklad o Vašem předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00

 

Návratka k přihlášce ke studiu na VŠO

V případě, že obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠO na Vámi zvolený obor, obdržíte zároveň také dopis s názvem „Vyjádření zájmu o studium“ – tzv. návratka k přihlášce ke studiu na VŠO. V tomto dopisu je uvedeno Vaše jméno, variabilní symbol, obor i forma studia. Dále je uvedeno datum, do kterého máte vyjádřit závazně svůj zájem o studium na VŠO. V dopise je uveden odkaz, kde tuto návratku najdete a přihlašovací hesla, kterými se dostanete právě do své návratky. Je potřeba vyplnit všechny údaje v návratce, abyste mohli být posléze zapsáni do studia.

 

Postup vyplňování návratky:

 • Do vyhledávače si zadáte adresu návratky http://is.vso-praha.eu/navratka, kterou máte uvedenou v dopise „Vyjádření zájmu o studium“
 • Zadáte login a heslo, které máte uvedeny v dopise a přihlásíte do své návratky ke studiu
 • V „Potvrzení zájmu o studium“ je třeba potvrdit Váš zájem o studium, aby se Vám mohly otevřít i ostatní odkazy potřebné ke studiu
 • V „Doplňující informace (výběr předmětů)“ si vyberete volitelný předmět, pokud je pro Vámi vybraný obor do prvního semestru studia nabízen. V případě, že je u názvu volitelného předmětu uvedeno  „1.semestr“, znamená to, že se jedná o dvousemestrální předmět a budete v něm pokračovat i ve 2.semestru studia. 
 • V „Poplatky a školné“ si můžete zkontrolovat Vaši platbu školného na zimní semestr. K zápisu do studia se můžete dostavit až poté, co máte školné na zimní semestr uhrazeno.
 • V „Průkazová fotografie“ vložíte svou průkazovou fotografii, kterou budete mít v informačním systému školy a také na studentské kartě. Vámi vložená fotografie podléhá procesu schvalování. V případě, že je Vámi vložená fotografie odmítnuta, je potřeba vložit fotografii jinou, vhodnější pro účely studia. V případě, že je fotografie schválena, nemáte již možnost vkládat fotografii jinou.
 • „Změna hesla do systému elektronických návratek“ – zde si můžete změnit heslo do návratek. Login Vám zůstane stále stejný.
 • „Odhlášení ze systému návratek“ – možnost odhlášení z návratky.

 

Žádáme Vás o vyplnění všech částí návratky, aby byl umožněn Váš zápis do studia.

 • Změny prováděné v návratce po zápisu do studia již nebudou zohledněny.

 

Tištěná přihláška SEVT, nebo tištěná přihláška VŠO

 • U tištěné přihlášky nebudete moci sledovat kompletování Vaší přihlášky
 • Preferujeme e-přihlášku
 • Tištěná přihláška VŠO k dispozici v Informačním centru VŠO anebo na studijním oddělení
 • Při platbě 400 Kč, za přihlášku uvádějte jako variabilní symbol vaše rodné číslo
 • Odešlete / přinesete vyplněnou přihlášku na adresu školy
 • Odešlete úředně ověřený doklad o Vašem předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00, nebo přineste osobně na studijní oddělení školy
 • Přihláška SEVT ke stažení zde stáhnout formulář

 

Návratka k přihlášce ke studiu na VŠO

 • postup návratky je totožný jako u elektronické přihlášky

 

Adresa školy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Studijní oddělení
Spálená 14
110 00 Praha 1

 

Poplatky za přijímací řízení a platba školného

 • Platba administrativního poplatku Bc. je 400 Kč a Ing. je 100 Kč za podání přihlášky
 • Informace o platbě školného a variabilní symbol obdržíte spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu
 • Při platbě nezapomeňte uvádět svůj variabilní symbol
 • Bankovní účet: 27-3548880297/0100

 

Rozhodnutí o přijetí

 • Potvrzení o přijetí včetně smlouvy a dalších potřebných informací obdržíte poštou
 • Pak je nutné podepsat smlouvu a obě vyhotovení zaslat zpět studijnímu oddělení
 • Následně je třeba dostavit se k zápisu do studia na VŠO
 • Jako oficiální akt přijetí ke studiu je potřeba absolvovat imatrikulaci

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.