Mezinárodní vědecká konference Ochrana civilní letecké dopravy 2013

Katedra letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. společně s Letištěm Praha, a.s. pořádá ve dnech 19. - 20. 11. 2013 mezinárodní vědeckou konferenci Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2013.

V minulém roce jsme na 1. mezinárodní vědecké konferenci Ochrana civilní letecké dopravy prezentovali vědecký úkol „Vliv lidského činitele v řetězci letecké dopravy jako obchodního prvku v cestovním ruchu“, jehož součástí byl požadavek vybudování „Národního znalostního centra pro oblast Security v letecké dopravě“. Odborná diskuse na konferenci k problematice Security v letecké dopravě a představa budování národního znalostního centra potvrdila správnost zvolené koncepce.

Vědecký výbor konference vyhodnotil průběh jednání a výsledky 1. Mezinárodní vědecké konference Ochrana civilní letecké dopravy jako pozitivní a přínosné a doporučil pořadatelům připravit v roce 2013 druhý ročník mezinárodní vědecké konference ke stejnému tématu Ochrana civilní letecké dopravy 2013.

S cílem dále rozvíjet myšlenky vlivu lidského činitele v řetězci letecké dopravy a představit výsledky prvních kroků při budování znalostního centra na VŠO Praha, připravuje Letiště Praha, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s.

2. mezinárodní vědeckou konferenci:

“AIR TRANSPORT SECURITY 2013”

 

Organizační výbor si dovoluje pozvat Vás na jednání této konference a v případě Vašeho zájmu o osobní odborné vyjádření k danému tématu také nabízí možnost vystoupení v rámci prezentací, nebo v případě časové tísně při jednání k uveřejnění Vašeho příspěvku v rámci plánovaného sborníku konference.  

 

Konference se bude konat ve dnech 19. – 20. listopadu 2013.

 

Dne 19. listopadu budou v konferenčním sále Letiště Praha přednesena úvodní vystoupení zahraničních účastníků konference a zástupců Ministerstva dopravy, Odboru civilního letectví. Po těchto vystoupeních bude následovat jednání účastníků konference.

Dne 20. listopadu bude na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s. zasedat vědecký výbor konference a pro zájemce z řad účastníků konference bude zajištěna exkurse na letišti Praha Ruzyně s odborným doprovodem.

Účast na konferenci je bez poplatku, zájemci však musí vzhledem k tématu konference zaslat ve stanovené době oficiální přihlášku podle přiloženého vzoru. Resumé přednesených referátů i přihlášené příspěvky, které nebudou z časových důvodů předneseny, budou přístupné ve sborníku. Pokyny pro zpracování příspěvků do sborníku jsou uvedeny v příloze.

Občerstvení v průběhu prvního dne konference bude zajištěno. Ubytování a dopravu si účastníci konference zajišťují sami.

Za organizátory konference

 

              doc. Ing. Jindřich ploch, CSc.                                   prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

 

Prorektor VŠO a vedoucí katedry letecké dopravy

 
Pozvánka

Pokyny
Přihláška

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.