Provoz a řízení letecké dopravy

Cílem studijního programu je zapojit studenty do praxe letového provozu a umožnit jim zapojení do dění ve velkých nadnárodních společnostech. Studenti získávají znalosti v oblastech marketingu, managementu, matematiky, statistiky, geografie, účetnictví, ekonomiky podniku, ekonomiky cestovního ruchu a techniky služeb cestovního ruchu.

 

Odborné znalosti

Student získá odborné znalosti zejména z ekonomiky podniku a cestovního ruchu. Dále také z marketingu, managementu nebo účetnictví. Výjimku netvoří ani výzkum trhu a mezinárodní obchod, který je pro tento obor velmi důležitý. Posluchač tohoto oboru bude díky geografii a techniky služeb cestovního ruchu skvělé ovládat i mezinárodní služby jak na letištích, tak i v cestovních agenturách.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění v mnoha různých oborech letecké dopravy i cestovního ruchu. Konkrétně v leteckých a letových provozních službách, u poskytovatelů služeb v cestovním ruchu využívající leteckou dopravu, distribuce a prodej letecké přepravy, hotelové služby, provoz letiště a jeho organizační zajištění, handlingové společnosti, státní orgány zaměřené na civilní letectví, nadnárodní i mezinárodní společnosti využívající leteckou dopravu, letecké bezpilotní systémy a související logistické procesy

 

Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční a kombinovaná forma)

 

Začni studovat tento obor a získej navíc druhý titul Služby letecké dopravy Bc. + Průvodcovství BBA

 

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
Výše školného: 23.900 Kč / semestr

 

Podat přihlášku

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.