Ekonomika a řízení služeb

Profesně zaměřený magisterský studijní program Ekonomika a řízení služeb v prezenční a kombinované formě studia připravuje kvalifikované odborníky s praktickými dovednostmi pro výkon profesí v ekonomice služeb pro ty oblasti, které vyžadují vysokoškolské magisterské vzdělání.

V rámci specializace Cestovní ruch je studium zaměřeno do sektoru cestovního ruchu, v rámci specializace Digitální ekonomika není prvotní sektor, ale je kladen důraz zejména na informační aplikaci těchto poznatků, tzn. na využití digitalizace v různých podnikových procesech u firem a institucí.

 

Uplatnění absolventů

Absolvování studijního programu umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí profesně zaměřeného magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb v prezenční formě je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží, kromě propojení magisterského studijního programu s praxí, i jako podklad pro zpracování diplomové práce. Cílem je doplnění teoretické části studijního programu o praktickou rovinu studia a profesní prohloubení studijního programu. Profilační předměty (dle specializace) kladou důraz na provázanost a využitelnost teoretických poznatků studentů a absolventů v sektoru cestovního ruchu a oblasti digitalizace podniků. Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou tak připraveni pro působení v České republice i v celé Evropské Unii či třetích zemích.

 

Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch

Cílem profesně zaměřeného magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb v prezenční a kombinované formě studia ve specializaci Cestovní ruch je připravit absolventy tohoto studia na výkon středních a vyšších manažerských funkcí v oblasti služeb, speciálně v podnicích cestovního ruchu, jakož i na výkon manažerských funkcí v rámci státní a veřejné správy, případně v neziskových organizacích, zabývajících se cestovním ruchem a jeho podporou, a to v rámci České republiky, Evropské Unie i třetích zemích.

Stáhnout si studijní plán oboru Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch (prezenční a kombinovaná forma)

 

Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika

V profesně zaměřeném magisterském studijním programu Ekonomika a řízení služeb v prezenční a kombinované formě studia  vespecializaci Digitální ekonomika je kladen důraz zejména na aplikaci digitálních po znatků, tzn. na využití digitalizace v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Jde o poměrně novou profesi digitálního specialisty podniku služeb, který je zaměřen na využití nových informačních služeb a nástrojů pro zajištění původních podnikatelských aktivit podniků v sektoru služeb.

Stáhnout si studijní plán oboru Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika (prezenční a kombinovaná forma)

 

Délka studia: standardně 2 roky 
Absolvent: získává titul Ing.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
Výše školného: 26.000 Kč / semestr

Podat přihlášku

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.