Obor letový provoz na VŠO 

Bakalářské studium v oboru Letový provoz představuje komplexní přípravu na výkon profesí spjatých se zabezpečením letového provozu v rámci civilního letectví a zaměřením speciálně na oblast letecké dopravy. Dává také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných oborů se zaměřením na leteckou dopravu. Studium je určeno pro absolventy gymnázií, absolventy středních a vyšších odborných škol relevantních oborů.

 

Co se na oboru naučíte?

Studijní obor Letový provoz je primárně postaven na studiu teoretických předmětů souvisejících s letovým provozem, obsahově založených především na požadavcích civilních leteckých předpisů (Part FCL, EU-OPS…). Přidanou hodnotou VŠO je potom nadstavba v obchodně-ekonomických disciplínách.
Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • teoretických základů letu letounů, přípravy letu, průběhu letu a jeho monitorování,
 • výkonových a technologicko – provozních charakteristik dopravního letounu,
 • problematiky způsobilosti leteckého personálu,
 • požadavků letové způsobilosti a ověřování způsobilosti letadel,
 • procesů obchodního a technologického zabezpečení provozu letadel,
 • problematiky lidských faktorů a lidských zdrojů v letectví,
 • obchodně – ekonomických procesů leteckých dopravců,
 • procesů řízení kvality a managementu letového provozu…

Uchazeč o studium oboru Letový provoz by měl disponovat adekvátními znalostmi matematiky, fyziky a angličtiny. Studium předpokládá v těchto disciplínách dobré základy na středoškolské úrovni. Obor Letový provoz je akreditován pouze v prezenční formě studia, nelze jej studovat v kombinované formě studia.

Studijní plán oboru Letový provoz

 

Uplatnění absolventů:

 • v teoretické přípravě na licencované funkce letového provozu (dopravní pilot, řídící letového provozu...),
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letecké dopravy,
 • v letových provozních službách,
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letišť,
 • na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností,
 • v prostředí státních organizací civilního letectví,
 • ve schválených organizacích leteckého výcviku…

 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.