Knihovna

Knihovna poskytuje studentům zdarma možnost absenční i prezenční výpůjčky odborné literatury ke studiu. Studijní materiály zahrnují literaturu vztahující se k vyučovaným předmětům, odborné časopisy, bakalářské a diplomové práce absolventů. Knihovna rovněž zpřístupňuje skripta a podklady ke studiu v elektronické podobě.Studenti mají v knihovně a ve studovně školy volný přístup k internetu. V celém areálu školy.

 

Vážení studenti,

dle Opatření rektora OR_2020_013 v souvislosti se šířením viru COVID-19 je upraven provoz knihovny VŠO od pondělí 18. 5. 2020

  • otevírací doba knihovny Po-Pá 9:00 - 14:00 hod.
  • vstup do knihovny je umožněn pouze za účelem vrácení či zapůjčení studijní literatury (prezenční výpůjčky literatury či jiné využití studijních míst v knihovně a studovně nadále není povoleno)
  • přístup do knihovny bude zajištěn na základě ohlášení se zvonkem instalovaným na dveřích knihovny
  • student je povinen při příchodu do knihovny bezprostředně odevzdat pracovnici knihovny vyplněný a podepsaný formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, který nalezne v Dokumentovém serveru, případně je povinen ho vyplnit bezprostředně při příchodu do knihovny

 

Studenti při návštěvě knihovny musí dodržet následující opatření

  • student bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student nesmí podléhat karanténě,
  • povinná ochrana horních cest dýchacích,
  • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor knihovny,
  • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry) v knihovně i ve společných prostorách školy.

 

 
pondělí  9:00 - 14:00
úterý  9:00 - 14:00
středa  9:00 - 14:00
čtvrtek  9:00 - 14:00
pátek  9:00 - 14:00
sobota  zavřeno

 

Výpůjční řád     |     On-line katalog

 

Kontakt

Alena DVOŘÁČKOVÁ
vedoucí knihovny a studovny

tel.: +420 731 689 359
e-mail: dvorackova@vso-praha.eu

Výpůjční pult

tel.: +420 731 689 359

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.