Výzkumné projekty v roce 2016

1. GA/2016/9

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy (projekt AREK)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠO

Spoluřešitel: Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D., Ing.-Paed. , VŠE

Řešitelské období: 15.05.2016 – 30.05.2017

Anotace projektu: Projekce sebeevaluačního rámce a evaluačních nástrojů na základě soudobých poznatků teorie vzdělávání s následným ověřením jejich validity a reliability přímo na Vysoké škole obchodní. Předmětem zkoumání budou autoevaluační procesy se zaměřením na pegagogickou komunikaci v konkrétních podmínkách terciárního vzdělávání (soukromá vysoká škola s profesně zaměřenými studijními program)

 

2. GA/2016/6

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Diverzifikace nabídky cestovního ruchu v Praze se zaměřením na nábřeží Vltavy – Analýza primární a sekundární nabídky

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Řešitelské období: 04/2016-12/2016

Anotace projektu: V rámci tohoto projektu jsou sporty považovány za možnost, jak poznat přírodní a kulturní dědictví (kanoistika, lodičky), jakož i nehmotné dědictví a historii.

Projekt bude zahrnovat celý systém cestovního ruchu existující podél řeky, ať už kulturní, sportovní, wellness a další rekreační aktivity.

 

3. GA/2016/19

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Vývoj a aplikace nové koncepce bezpečnostní kontroly na letištích a dalších objektech kritické infrastruktury

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Řešitelské období: 15.5.2016 – 6/2017

Anotace projektu: Cílem projektu je návrh na úpravu současné koncepce stanovišť bezpečnostních kontrol (detekční kontroly) aplikací poznatků behaviorální analýzy a úpravou pracovního prostředí. Výsledný návrh předpokládá použití nejen v prostředí mezinárodních letišť, ale také dalších objektů kritické infrastruktury.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.