Podmínky účasti

Studenti VŠO mají možnost zapojit se do celoevropského vzdělávacího programu Erasmus www.vyjed.cz. Výběrové řízení podle vlastních požadavků za podmínek stanovených v kvalifikačních podmínkách programu (shrnuto níže) vypisuje VŠO. Potřebné údaje ke konkurzu na místa, stejně jako výsledky výběrového řízení, musí být předem zveřejněny na místě dostupném všem studentům.

Studenti VŠO se mohou ucházet o účast na praktické stáži v zahraničí. Praktickou stáž si předem mohou vybrat v seznamu https://erasmusintern.org/
Bližší informace k výjezdu na zahraniční stáže poskytne koordinátor Erasmus+.

Účastník je povinen:

  • být studentem VŠO - všechny formy studia Bc., Ing., vyjma VOŠ
  • mít ukončený 1.ročník studia
  • ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, minimálně na úrovni B2 podle SERR
  • účastnit se programu Erasmus poprvé

Výběr z přihlášených studentů provádí katedra cizích jazyků.

Před odjezdem

1. Přihláška

Pokud partnerská škola nemá vlastní formulář přihlášky, použiji standardní Application Form (lze získat od koordinátora Erasmu).

Přihlášku následně schvaluje koordinátor a výběr studijních předmětů prorektor pro studijní činnost.

Přihláška se odevzdává koordinátorce, která ji odesílá.

2. Ubytování

Zajištění ubytování probíhá na každé partnerské škole trochu rozdílně. Je vhodné ověřit si postup přímo na jejím webu. Některé školy tyto informace sdělují samy. Lze si vyžádat informace o kontakty na partnerské vysoké školy.

Možnosti ubytování:

  • student si sám zajistí ubytování na kolejích partnerské školy (pomocí tzv. ubytovacího formuláře)
  • ubytování zajistí partnerská škola sama (bez ubytovacího formuláře)
  • s pomocí partnerské školy si vyhledám ubytování na privátě 

3. Potvrzení o přijetí ke studiu

Po obdržení přihlášky ke studiu hostitelská univerzita vystaví studentům tzv. Letter of Acceptance (potvrzení o přijetí ke studiu). Toto potvrzení může mít formu e-mailu, dopisu, apod. Nejedná se o žádný jednotný dokument, ale musí z něj být zřejmé, že daná univerzita se studentem počítá ve zvoleném semestru. Zahraniční školy budou také v kontaktu se studenty ohledně organizačních záležitostí (ubytování, příjezd, apod.)

4. Uzavření smlouvy

Jakmile je znám studijní program na hostitelské univerzitě (informace bývají zpravidla na webu, případně je pomáhá zjistit koordinátor), odesílá se tzv. Learning Agreement (studijní smlouva). Ten musí být konzultován s prorektorem pro studijní záležitosti na VŠO a poté potvrzen koordinátorem.

Dokument musí být potvrzen a podepsán před odjezdem.

Pokud během pobytu dojde ke změně studijního plánu, musí být sepsán dodatek ke studijní smlouvě tzv. changes to LA, případně vytvořit novou, opět podepsanou příslušnými koordinátory.

Termín k provedení této změny je do 4 týdnů po začátku semestru na hostitelské univerzitě. Hostitelská univerzita automaticky zasílá potvrzenou změnu studijního plánu.

5. Vyplacení stipendia

Pro program Erasmus je na VŠO veden zvláštní účet. Studentům jsou vyplácena stipendia dle stanovené kvóty Národní agentury pro daný akademický rok - aktualizuje se.

Grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem! Pro orientační přehled o nákladech je vhodné přečíst si postřehy studentů, kteří již Erasmus absolvovali.

Grant obdrží student po předložení:

  • kopie oboustranně potvrzeného Learning Agreement (studijní smlouvy)
  • absolvování vstupního OLS jazykového testu, na který bude vyzván emailem
  • předložení zdravotního a úrazového pojištění včetně odpovědnosti za škody

Vyplacení:

Finanční smlouvu je potřeba podepsat nejpozději týden před odjezdem. Finanční dohodu sestavuje koordinátorka.

Převzetí finančních prostředků na studijní pobyt proběhne v hotovosti  na finanční účtárně či převodem na účet vedený v eurové měně.

6. Zdravotní pojištění

Podle podmínek stanovených ve finanční dohodě je student povinen mít sjednané zdravotní pojištění na dobu studia.

V rámci této podmínky mohou studenti využít sjednání zdravotního pojištění na základě své ISIC karty. 

Kontakt

Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

Koordinátor programu Erasmus

tel.: +420 731 689 351

e-mail: erasmus@vso-praha.eu

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.