Mezinárodní vědecká konference Ochrana civilní letecké dopravy 2012

Katedra letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. rozpracovala vědecký úkol na téma: „Vliv lidského činitele v řetězci letecké dopravy jako obchodního prvku v cestovním ruchu“. Součástí tohoto projektu je také požadavek vybudování „Národního znalostního centra pro oblast Security v letecké dopravě“.

S cílem rozvinout odbornou diskusi k problematice Security v letecké dopravě a představit koncepci plánovaného národního znalostního centra, připravuje Letiště Praha, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. 1. Mezinárodní vědeckou konferenci na téma:

“OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012”.

Organizační výbor si Vás dovoluje pozvat na jednání této konference a v případě Vašeho zájmu o osobní odborné vyjádření k danému tématu také nabízí možnost vystoupení v rámci prezentací, nebo v případě časové tísně při jednání k uveřejnění Vašeho příspěvku v rámci plánovaného sborníku konference.

KONFERENCE SE BUDE KONAT VE DNECH 20. – 21. LISTOPADU 2012.

Dne 20. listopadu budou v konferenčním sále Letiště Praha přednesena úvodní vystoupení Prof. Alana B. Kirschenbauma z Technion Israel Institute of Technology, Haifa, Israel, Prof. Ing. Antonína Kazdy, CSc. z Žilinské Univerzity Žilina, Slovensko a náměstka ministra dopravy, Odboru civilního letectví. Po těchto vystoupeních bude následovat jednání účastníků konference.

Dne 21. listopadu bude na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s. zasedat vědecký výbor konference a pro zájemce z řad účastníků konference bude zajištěna exkurse na letišti Praha Ruzyně s odborným doprovodem.

Účast na konferenci je bez poplatku, zájemci však musí vzhledem k tématu konference zaslat ve stanovené době oficiální přihlášku podle přiloženého vzoru. Resumé přednesených referátů i přihlášených příspěvků, které nebudou z časových důvodů předneseny, budou přístupné na této webové stránce. Sborník konference bude obsahovat všechny referáty i zaslané příspěvky a bude tištěný i elektronický. Pokyny pro zpracování příspěvků do sborníku jsou uvedeny v příloze.

Key speakers:

Professor A. Kirschenbaum – Technion Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Professor A. Kazda – Air Transport Department, University of Žilina, Slovak Republic

Program konference

Občerstvení v průběhu prvního dne konference bude zajištěno. Ubytování a dopravu si účastníci konference zajišťují sami.

Za organizátory konference

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.                                 Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

Pozvánka
Pokyny
Přihláška

 

Internacional Workoshop v rámci Erasmus Week 2012

Název: Tourism in Global World

termín: 28. února 2012

Místo konání: VŠO Praha, Spálená 14

Program

1st Biannual Forum 'ADVANCES IN DESTINATION MANAGEMENT 2012'
(St. Gallen, Švýcarsko, 6. – 8. června 2012)

The Institute for Systemic Management and Public Governance at the University of St. Gallen organizoval 1. mezinárodní fórum zaměřené na teoretické i praktické přístupy a směry v marketingovém managementu destinací. Prezentací i diskusí se zúčastnily světové špičky v oboru turismu, a to jak z teoretické, tak i z praktické oblasti, za všechny lze jen jmenovat jména Thomas Bieger (University of St. Gallen, Švýcarsko), Harald Pechlaner (European Academy Bozen/Bolzano, Itálie), Douglas Pearce (Victoria Management School, Nový Zéland), Geoffrey Crouch (La Trobe University, Austrálie), Pietro Beritelli (University of St. Gallen, Švýcarsko), Alan Fyall (Bournemouth University, Velká Británie) a další včetně generálních ředitelů národních turistických organizací. Konferenčního fóra se za VŠO zúčastnila Monika Palatková, vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu, s příspěvkem „The new (and first) marketing strategy of the Czech Republic - the national level (Czech Tourist Authority)“ (autorky Monika Palatková a Šárka Tittelbachová), který prošel recenzním řízením a byl přijat do programu konference.

7. mezinárodní konference IMCG 2012 - INNOVATION IN MANAGEMENT COOPERATING GLOBALLY 
(Poznaň, Polsko, 25. – 26. květen 2012)

7. ročník mezinárodní konference zaměřené na inovativní přístupy v managementu se uskutečnil v polské Poznani ve dnech 25. – 26. května. Konferenci organizovala partnerská univerzita The Poznan University College of Business ve spolupráci s dalšími institucemi, The Global Management Institute, The Canadian-Polish Management Institute a Human Resource Ambassador of the Academy of Management for Poland. Hlavními tématy konference byly inovace v managementu, globální ekonomické a manažerské problémy v logistice, lidských zdrojích a další. Přípěvek Moniky Palatkové, vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu, na téma “The strategy map and BSC development for the destination marketing management strategy (The case of the Czech Republic)” byl zařazen do hlavní části programu konference a prezentován z důvodu nepřítomnosti autorky vedoucí katedry jazyků, PhDr. Hanou Romovou. Příspěvek bude publikován v recenzovaném mezinárodním konferenčním sborníku.

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME INTERNATIONAL ERASMUS WEEK 2012
(Mataró, Španělsko, 24. – 27. dubna 2012)

Ve dnech 24. – 27. dubna 2012 organizovala partnerská univerzita v Mataró (Španělsko) mezinárodní týden Erasmus. Za VŠO se akce zúčastnily Ing. Monika Palatková, Ph.D. a Ing. Šárka Tittelbachová s příspěvky prezentovanými v rámci výuky na univerzitě. Šárka Tittelbachová prezentovala zajímavé téma “Management of Cultural and Heritage Tourism / Tourism and Public Administration” orientované na vytváření produktu turismu židovské cesty. Monika Palatková se ve svém příspěvku “The role of Branding in the Destination Marketing Management (The case of the Czech Republic) zabývala tématem strategie a managementu značky Česká republika.

Mezinárodní konference 
INOVÁCIE V CESTOVNOM RUCHU AKO PREDPOKLAD KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKA NA MEDZINÁRODNOM TRHU CESTOVNÉHO RUCHU 
(Banská Bystrica, 19. dubna 2012)

Slovenská agentúra pre cestovný ruch SACR a Ekonomická fakulta partnerské Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádaly dne 19. dubna 2012 mezinárodní vědeckou konferenci „Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu“. Vysokou školu obchodní reprezentovaly Ing. Šárka Tittelbachová, vedoucí katedry cestovního ruchu, a to s příspěvkem „Kulturní turismus jako nástroj ekonomizace kultury“ a Ing. Monika Palatková, Ph.D., vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu s příspěvkem „The role of Marketing Communication in the Process of Destination Competiveness Increasing (The Case of the Czech Republic) „.

AD CAMP 2012 - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MARKETINGU A PROPAGACE V CESTOVNÍM RUCHU
(Zlín, 17. – 18. dubna 2012)

Ve dnech 17. - 18. dubna 2012 se účastnily vedoucí katedry cestovního ruchu, Ing. Šárka Tittelbachová a katedry ekonomiky cestovního ruchu, Ing. Monika Palatková, Ph.D. mezinárodní konference marketingu a propagace v cestovním ruchu AdCamp 2012. Na třetím úspěšném ročníku konference prezentovaly v hlavním programu každá dva příspěvky a dvě případové studie zaměřené na téma kulturního turismu a marketingového řízení destinací turismu, konkrétně příspěvek „Židovské cesty v Čechách a na Moravě jako produkt turismu“ a případovou studii „Česko spirituální“ Šárky Tittelbachové a příspěvek „Zapomenutý národní poklad? Využití Baťovy soustavy řízení v marketingovém řízení destinací“ a případovou studii „Vídeň - branding hlavního konkurenta Prahy“. Monika Palatková moderovala hlavní program konference 17. dubna. Druhý den konference se pak obě vedoucí kateder zapojily do hodnocení studentských týmů, které zpracovávaly a prezentovaly projekt na téma „Jak bych prezentoval(a) město, ve kterém žiji“.

Věříme, že příští rok změří s ostatními studentskými týmy alespoň jeden tým z Vysoké školy obchodní!

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.