Program Erasmus zajišťuje mezinárodní studijní výměny a umožňuje účastníkům studovat několik měsíců na partnerské vysoké škole či univerzitě v zahraničí.

Program Erasmus je financován Evropskou unií a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Další informace je možné najít na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Erasmus a VŠO

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., obdržela Erasmus University Charter na období 2014-2020 pod kódem 219004-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.

VŠO vypracovává průběžné a závěrečnou zprávu kanceláři Erasmus při Evropské komisi v Bruselu a Národní agentury v Praze. Je rovněž odpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytnutých EU.

Katedry zajišťují ve spolupráci s koordinátorem přípravu a podpis bilaterálních dohod a dále pak akademickou část aktivit (tj. studijní program pro studenty a organizační záležitosti spojené s výchovnými pobyty učitelů).

SEZNAM PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL:

FINSKO

FRANCIE

CHORVATSKO

ITÁLIE

LOTYŠSKO

MAĎARSKO

NĚMECKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

  • Universitatea Transilvania Din Brasov 

ŘECKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SRBSKO

ŠPANĚLSKO

TURECKO

VELKÁ BRITÁNIE

  • Britannia English Academy (only staff Exchange)

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.