Stipendia francouzského velvyslanectví v ČR

10.11.2015

Doktorát pod dvojím vedením:
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich
podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

 Přírodní vědy a vědy o Zemi 
 Exaktní a inženýrské vědy 
 Ekonomické a právní vědy 
 Humanitní a společenské vědy 
 Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol).

Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.
Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný « smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením », společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.

Stáž:
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

 Přírodní vědy a vědy o Zemi 
 Exaktní a inženýrské vědy 
 Ekonomické a právní vědy 
 Humanitní a společenské vědy 
 Lékařství

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům stipendia na stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích (CHU).

Stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se ve Francii s technikou, která v České republice není dosud známa, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium

Bližší informace:
http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC?lang=cs
http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST?lang=cs

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.