Rozhovor s Jaroslavou Durčákovou, novou rektorkou VŠO

01.10.2012

Novou rektorkou Vysoké školy obchodní v Praze je od 1. října prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Většinu svého profesního života spojila s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde v letech 2000 až 2006 byla po dvě volební období rektorkou, čímž se do historie školy zapsala jako první žena v čele VŠE. Zeptali jsme se, proč se rozhodla pro změnu akademické půdy a na co se chce na postu rektorky VŠO zaměřit především.

 

Čím Vás VŠO zaujala?

Především svým dobrým jménem a jedinečností některých svých programů. Škola se těší dobrému jménu, což není málo, a pro svůj další rozvoj má  velmi dobrou výchozí pozici. V minulých letech se stala jednou z největších soukromých škol v České republice a známou vysokoškolskou institucí díky dosažené kvalitativní úrovni vzdělávání v oborech zaměřených na cestovní ruch a služby letecké dopravy. Portfolio jejích oborů je však poměrně úzké, což chci změnit. Škola musí rozšířit nabídku svých oborů a stát se školou zaměřenou na ekonomii, obchod, finance a management. A to je další věc, která mne zaujala. Beru to jako výzvu a hodlám ji během nadcházejících čtyř let spolu se svými spolupracovníky a vedením školy postupně naplňovat.

 

Co od nové funkce očekáváte?

Jak už jsem řekla, je to pro mne především zajímavá výzva. Ta funkce je i není pro mne nová. Nikdy jsem nepracovala ve vrcholové řídící funkci na soukromé vysoké škole. Mým cílem je navázat na silné stránky VŠO, dále je rozvíjet a zasadit se o to, aby tato škola patřila svou kvalitou mezi naše nejlepší soukromé vysoké školy neuniverzitního typu. K tomu je nezbytné, aby tato představa nebyla jen mojí vizí, ale i vizí všech, kteří ji budou naplňovat. Moc dobře vím, že „one man show doesn´t  work“, a proto chci také své kolegy a nakonec i studenty pro její naplnění získat.

 

Na co se zejména soustředíte?

Na inovaci, kvalitu a rozvoj mezinárodní spolupráce školy, který podpoří nově zamýšlené obory. Za prvořadý cíl považuji rozvoj a inovaci curricula. Zasadím se o to, aby škola připravila k akreditaci nové studijní obory, přičemž jsem si plně vědoma toho, že úspěšná akreditace bude záležet především na získání nových vysoce kvalifikovaných pedagogů. Už nyní se první nový obor bakalářského studia připravuje. Další, magisterský obor, bude následovat v české i anglické verzi. A zvažujeme-li anglickou verzi oboru, pak musíme získat nové kontakty s kvalitními školami zejména v Evropě a postupně i mimo Evropu a vytvořit nové možnosti pro mobilitu studentů – jak těch, kteří budou odjíždět na studium do zahraničí, tak těch, kteří budou mít zájem na naší škole studovat. Prohloubení mezinárodní dimenze studia je mojí další prioritou.

Jestliže si má VŠO udržet své postavení, musí věnovat pozornost jak kvalitě vzdělávacího procesu, tak inovaci nabízených oborů. Jsem přesvědčena o tom, že motivující akademické prostředí a příznivé finanční podmínky mohou sehrát velmi pozitivní roli v tom, aby VŠO byla vyhledávanou školou nejen pro studenty, ale také pro mladé akademické pracovníky s dlouhodobou perspektivou působení na VŠO.

 

Nebude Vám chybět přímý kontakt se studenty v rámci přednášek a seminářů?

Kontakt se studenty mi určitě chybět nebude, protože se nehodlám vzdát pedagogické činnosti. V momentě, kdy budeme otevírat nový obor – a doufám, že to bude již v příštím akademickém roce – se chci také aktivně podílet na výuce.

 

Co považujete za výrazné mezníky ve své dosavadní kariéře? Dokážete vypíchnout něco, na co jste zvláště pyšná?

Nevím, jestli „pyšná“ je ten správný výraz. Já bych spíš řekla „z čeho mám největší radost“. Podařilo se mi podstatnou měrou přispět k tomu, že VŠE je dnes součástí jedné z nejprestižnějších sítí evropských univerzit a vysokých škol zaměřených na ekonomii a management, známých jako CEMS (Community of European Management Schools). S tím souvisí také vybudování mezinárodního vzdělávacího programu CEMS Master na VŠE. V září letošního roku program potvrdil své postavení nejvíce internacionalizovaného programu ve svém oboru na světě v žebříčku Financial Times. Těším se z toho, že studenti VŠE, kteří odjíždějí studovat do zahraničí na nejprestižnější univerzity a vysoké školy na celém světě, mohou na těchto školách studovat právě proto, že na počátku 90. let při zrodu zapojení VŠE do vysoce kvalitní mezinárodní spolupráce byla ta správná vize.

 

Co budete na VŠO aplikovat z vaší předchozí zkušenosti rektorky VŠE?

Předpokládám, že v příštích čtyřech letech budu mít úžasnou příležitost zúročit všechny své dosavadní zkušenosti, jak při řízení Vysoké školy ekonomické v Praze v postavení rektorky, tak i prorektorky pro zahraniční vztahy. Jako své nejcennější zkušenosti však hodnotím ty ze svého dlouholetého setkávání se studenty. Považuji za své veliké štěstí, že se vlastně prakticky celý svůj život mohu pohybovat mezi mladými lidmi. Těším se, že i na VŠO si budu se studenty dobře rozumět.  A co chci aplikovat v nejbližším období zcela konkrétně? Snídaně s rektorkou. Chci být se studenty stále v bezprostředním styku.

 

Budete i nadále působit na VŠE?

Ano, na částečný úvazek tam budu i nadále přednášet Mezinárodní finance. 

 

Jaké podmínky chcete vytvářet pro studenty a pedagogy VŠO?

Už teď mohou studenti nalézt na VŠO vynikající studijní zázemí, možná dokonce jedno z nejlepších.  Škola v tomto roce investovala do moderního studijního prostředí a jednoho z nejlepších informačních systémů u nás. Já se hodlám soustředit na akademické aspekty. Studentům chci nabídnout především nové obory i další špičkové pedagogy. Zaměřím se na sledování kvalitativních stránek studia. Bude mne zajímat, jak se vyvíjí zaměstnatelnost absolventů naší školy, jak se rozvíjejí mobility studentů, kolik našich studentů odjíždí studovat do zahraničí a kolik studentů ze zahraničí má zájem studovat u nás ve škole. Stejně podstatné pro mne je sledovat, kolik studentů připadá na jednoho pedagoga, odborného asistenta, docenta, profesora. Kmenovým akademickým pracovníkům chci vytvořit podmínky k tomu, aby se mohli věnovat nejen pedagogické práci, ale aby měli čas také na vědeckovýzkumnou a publikační činnost. Jsem velmi ráda, že při uskutečňování své vize dalšího rozvoje školy mohu počítat s plnou podporou Správní rady této školy.

 

Budete ještě více klást důraz na spolupráci s praxí? Jakou máte představu?

Rozhodně. Bakalářské obory by měly být prakticky orientované tak, aby se jejich absolventi mohli úspěšně uplatnit na trhu práce, zejména v pozicích středního managementu. Měla jsem příležitost být u toho a sledovat, jak účinně a užitečně je využívána vzájemná spolupráce ve společenství CEMS. Dlouhodobě jsem se podílela na činnosti výkonné rady CEMS, kde vedle představitelů akademické obce hráli významnou roli i představitelé mezinárodního podnikatelského světa a společně formulovali strategii dalšího rozvoje společenství a curricula. Na tyto zkušenosti pamatuji při formování nové Akademické rady VŠO.

 

Chcete na VŠO podporovat i studentské aktivity nebo organizace?

Musím se nejprve ve škole pořádně rozhlédnout, seznámit se studenty a zjistit, o co budou mít zájem a k čemu budou na škole dobré předpoklady. Zatím jsem zjistila, že absolventi VŠO jsou velmi aktivní a samostatní při realizaci celé řady zajímavých akcí. Se zástupci studentů i absolventů se velmi brzy setkám. 

 

 

 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.