Prezentace studentských projektů ve sv. Vavřinci 13.6.2016

17.06.2016

Pět týmů z řad studentů Vysoké školy obchodní v Praze se letos opět pustilo do přípravy projektů na podporu turistických míst, tentokrát spojených se šlechtickým rodem Lobkowiczů. Oproti předchozím rokům nyní cílí především na specifické a často opomíjené skupiny, jako jsou zaměstnanci IT firem, aktivní páry, talentované děti či motorkáři. Studenti se letos zaměřili na města Mělník, Nelahozeves, Roudnice nad Labem a na hrad Střekov. Pátý projekt KoLobkowicz spojuje cyklistickou trasou to nejlepší ze všech čtyř destinací.

Studenti Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) se již pošesté zaměřili na podporu vybraných turistických míst, památek a měst, tentokrát z Ústeckého a Středočeského kraje. „Letošní projekty přinesly studentům novou výzvu, a to cílit primárně na netypické segmenty. Snažili se tedy pochopit zájmy a potřeby IT expertů, aktivních párů, talentovaných dětí i motorkářů a navrhli specifické aktivity v jednotlivých místech tak, aby byly pro zástupce těchto skupin atraktivní,“ uvádí Petra Benešová, garantka kurzu Případové studie z cestovního ruchu, v rámci kterého posluchači VŠO tyto projekty připravují. Novinkou oproti předchozím ročníkům je především pátý projekt KoLobkowicz. Studenti v něm navrhli cyklistickou trasu, která propojuje to nejlepší z ostatních projektů a je určena zejména pro aktivní cyklisty.

„Naším cílem při přípravě kurzu Případové studie z cestovního ruchu je zprostředkovat studentům co nejvíce praktických zkušeností. Právě ty jim usnadní hledání budoucího zaměstnání. Studenti skutečně spolupracují se zadavateli a dodavateli, řeší finanční stránku projektu a především se učí práci v týmu. Vypracované projekty jsou tedy připravené k realizaci,“ říká Petra Benešová. Velký úspěch zaznamenal v minulém roce tým studentů, který se zaměřil na propagaci Prahy před Mistrovstvím světa v hokeji. Jejich projekt, s názvem Praha žije hokejem, byl ve spolupráci s pražskými firmami a institucemi opravdu spuštěn.

Bližší informace k jednotlivým projektům

Do Roudnice o motorku více

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou motorkáři, a to jak individuální jezdci, tak menší skupinky. Studenti je chtějí přilákat do malebného městečka Roudnice a jeho okolí na dvoudenní program. V rámci něho navrhli řízenou degustaci roudnických vín, ochutnávku místní speciality Dortletka, návštěvu Kratochvílovy rozhledny a věže Hláska, římskokatolického klášterního kostelu Narození Panny Marie z roku 1333 a projížďku na bájnou horu Říp s rotundou sv. Jiří.

Mělník s QR kódy

Projekt si dal za cíl zaujmout odborníky ze světa IT, což jsou lidé s velmi specifickými zájmy. Chce jim představit město Mělník a jeho pamětihodnosti. Studenti navrhli dvoudenní program plný zajímavých kvízů a hádanek. Účastníci se budou v týmech pohybovat po Mělníku a prostřednictvím čteček QR kódů ve svých mobilech se dozvědí řadu zajímavých informací o městě a jeho historii. Součástí budou také teambuildingové aktivity jako například lukostřelba a komentovaná prohlídka mělnického zámku.

Nelahozeveský týden umění

Na talentované děti se zaměřil další projekt, který je umístěn do Nelahozevsi, rodiště Antonína Dvořáka. Studenti navrhli týdenní soustředění zaměřené na romantismus v hudbě, tanci a malbě. To dětem umožní rozvíjet pod individuálním vedením lektorů svou kreativitu a schopnosti při hře na dobové nástroje, baletu a malování. Vyvrcholením celého týdne bude závěrečný koncert, výstava a taneční představení pro rodiče a přátele dětí, které se soustředění zúčastnily, v prostorách Nelahozeveského zámku.

Romantika na hradě Střekov

Den plný romantiky pro aktivní páry navrhli studenti ve čtvrtém projektu, který je zaměřen na zviditelnění hradu Střekov a jeho okolí. Návštěvu hradu zpříjemní párům možnost zakoupit si cestou piknikový koš s dekou v místní restauraci Kovárna. Trasa je dále zavede do obce Střekov, kde ji završí jízda lanovkou na vyhlídkovou věž Větruše.

KoLobkowicz

KoLobkowicz spojuje to nejlepší ze čtyř předcházejících projektů. Studenti v něm navrhli stokilometrovou trasu rozmanitým terénem, která je určena převážně pro aktivní cyklisty. Ti během dvou dnů poznají krásy vltavsko-labské krajiny. První část cesty propojuje obec Nelahozeves, Mělník a Roudnici nad Labem. Druhá část trasy vede z Roudnice do Střekova.

FOTO Z PREZENTACE ZDE...

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.