Moderní trendy v českém managementu s Pavlem Kafkou

04.04.2014

Vysoká škola obchodní obohacuje výuku přednáškami a besedami významných osobností z praxe, kteří tak doplňují znalosti studentů o praktické informace z reálného ekonomického života. Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c. přijal pozvání rektorky VŠO prof. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. a dne 3. 4. 2014 přednášel na škole na téma „Moderní trendy a zkušenosti v českém managementu“.

 

Pavel Kafka studentům poutavě vyprávěl nejen o svém dlouholetém působení na postu generálního ředitele společnosti Siemens, ale také o svém kariérním vývoji. V současné době působí Pavel Kafka mimo jiné jako prezident České manažerské asociace, která zprostředkovává setkávání a vzdělávání českých i zahraničních manažerů, působí v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a je členem Akademické rady Vysoké školy obchodní.

 

Přednáška Pavla Kafky studenty zaujala, zejména když přišla řeč na absolventy vysokých škol, kteří hledají práci: „Absolventi vysokých škol mívají potíže s komunikací v mezigeneračních týmech a s pochopením složitých textů v češtině.“ K tématu se vrátil i v diskusi: „Jak mohou mladí absolventi řídit jiné lidi, když neumí řídit ani sami sebe? Já jsem vždy dával přednost těm, kdo byli ochotní na sobě pracovat, učit se nové věci, měli disciplínu a byli komunikativní.“ Na závěr Kafka dodal, že s těmi, kdo chtěli hned vysoký nástupní plat, služební auto a telefon, dobré zkušenosti neměl.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.