Jindřich Ploch novým rektorem Vysoké školy obchodní

03.03.2015

Do funkce nového rektora Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) byl slavnostně jmenován doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., který dosud působil na VŠO jako prorektor pro pedagogickou činnost, a zároveň jako vedoucí katedry letecké dopravy. Na postu rektora VŠO se chce zaměřit především na kvalitu vzdělávacího procesu a na prohloubení spolupráce s odbornými podniky, působícími zejména v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě civilního letectví České republiky a Evropské unie.

Slavnostní inaugurace nového rektora se konala v pátek 27. února v reprezentativních prostorách Vysoké školy obchodní. Jindřich Ploch většinu svého profesního života se věnuje letectví. Působil na vrcholových pozicích ve společnostech, jako jsou Letecký podnik LOM Praha, Výzkumný ústav letectva v Praze - Kbelích, Úřad pro civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropské unie (EASA). Je významnou pedagogickou i vědeckou osobností a patří mezi uznávané autority v oblasti letectví.

Jindřich Ploch v roli rektora VŠO zúročí své dlouholeté zkušenosti, které získal především na půdě této vysoké školy – nejprve v roli vedoucího Katedry letecké dopravy a později také jako prorektor pro pedagogickou činnost. Jako zástupce vedoucího katedry inženýrského a radiotechnického zabezpečení letectva se po deset let věnoval pedagogické a vědecké činnosti také na Vojenské akademii Brno.

Během své kariéry působil Jindřich Ploch také jako prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a zastupoval Českou republiku v NIAG (Nato Industrial Advisory Group). Je členem Světové organizace ředitelů podniků cestovního ruchu a letecké dopravy a členem kolegia cestovního ruchu ministryně místního rozvoje. Od roku 2008 je členem oborové rady ČVUT Praha – Provoz a řízení letecké dopravy. Také je členem akademické rady Vysoké školy obchodní v Praze.

„Je mi velkou ctí, že se stávám rektorem Vysoké školy obchodní právě v roce 15. výročí jejího založení. Budu se snažit, aby se Vysoká škola obchodní v Praze profilovala jako instituce, která poskytuje studentům kvalitní vzdělání v evropském kontextu a zároveň aktivně podporuje jejich zapojení do praxe, což je klíčový faktor při hledání jejich budoucího uplatnění,“ říká Jindřich Ploch. „Mou prioritou je také spolupráce s odbornými podniky působícími zejména v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě civilního letectví ČR a EU,“ dodává.

Velký důraz přikládá i systematické podpoře mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků, zaměření se na kvalitu jejich zahraničních pobytů a vytváření „mezinárodního prostředí“ na Vysoké škole obchodní.  Rektorát převzal po prof. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc., která úspěšně řídila školu uplynulé tři roky.


To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.