Emoce Vysoké školy obchodní v Praze na mezinárodní konferenci

04.05.2015

Dva týmy studentů magisterského studijního programu Vysoké školy obchodní v Praze se zúčastnily Studentské sekce v rámci mezinárodní konference AdCamp (15. a 16. dubna 2015) ve Zlíně.

Letošní, již 6. ročník, mezinárodní konference se se svým atraktivním programem nesl v duchu „Méně teorie, více praxe“. Tématem konference byl „Turismus – svět emocí“.

Téma zadání Studentské sekce se týkalo oblasti marketingu a propagace v turismu a plně korespondovalo se zaměřením celé konference. Studentům byl 15. dubna 2015 zadán projekt, na němž mohli pracovat až do dalšího dne (čili 24 hodin), kdy proběhly prezentace všech soutěžních projektů a následně byly odbornou porotou vybrány tři nejlepší. Mezi tyto tři nejlepší týmy se v konkurenci studentů vysokých škol zaměřených na turismus, regionální rozvoj nebo multimediální komunikace z celé ČR dostal jeden tým z Vysoké školy obchodní v Praze ve složení Andrej Blaho, Dominik Jančo a Lucie Vejtasová. Tento tým, který se ve své prezentaci zaměřil na lázně Poděbrady, obsadil druhou příčku.

Druhý tým z Vysoké školy obchodní v Praze se sice na velké pódium neprobojoval, ale i ten se svého úkolu zhostil s velkým nadšením a odhodláním. Oběma týmům patří velký dík za velmi kvalitní reprezentaci Vysoké školy obchodní v Praze.

Oba projekty budou prezentovány na Vysoké škole obchodní v Praze 19. května 2015 od 15:00 hodin, místnost S1.

Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

        vedoucí KECR

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.