2. kolo hromadných zápisů do 1. ročníků v září 2018

06.09.2018

2. kolo hromadných zápisů do 1. ročníků v září 2018

Úterý  18. září  2018

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

9.00 - 10.30

CR,CRV,SLD,SLDV

LP, RLZ,RLZV

všichni studenti hohoto oboru

10.30 - 11.30

13.00 - 14.00

MCR,MLP

všichni studenti tohoto oboru

14.00 - 15.00

 

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

16.00 - 16.30

TOURISM

všichni studenti tohoto oboru

16.30 - 17.30


Použité zkratky:

CR -  bakalářský obor Cestovní ruch pro absolventy střední školy

CRV -  bakalářský obor Cestovní ruch pro absolventy vyšších odborných škol

SLD -  bakalářský obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy střední školy

SLDV – bakalářský obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy vyšších odborných škol

LP - bakalářský obor Letový provoz

RLZ - bakalářský obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

RLZV – bakalářský obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy pro absolventy vyšších odborných škol

MCR – navazující magisterský obor Management cestovního ruchu

MLP – navazující magisterský obor Management leteckých podniků

 

Informace k zápisům do studia

Místo konání zápisů

  • Zápisy se konají v budově školy ve Spálené ulici, v učebně S1, ve 4. patře budovy S.
  • Příchod je možný pasážemi z ulice Spálená, Vladislavova nebo Purkyňova. V pasáži budou umístěny navigační cedule.

Čas konání zápisů

  • Žádáme Vás o dodržení času příchodu k registraci. Každý student musí být zaregistrován a zapsán do studia.
  • Při registraci student prokáže svou totožnost občanským průkazem či jiným identifikačním dokladem.
  • Samotný zápis bude probíhat zhruba 1 hodinu.

Program zápisu

  • Při registraci a zápisu do studia obdrží student potvrzení o studiu, přihlašovací údaje do informačního systému školy, smlouvu o studiu podepsanou rektorem VŠO v Praze, o.p.s. (v případě, že podepsanou smlouvu zaslali s předstihem do školy).
  • Student, který nevložil fotografii do návratky bude vyfotografován na průkaz ISIC, ALIVE a do informačního systému školy.
  • Studenti budou seznámeni s informačním systémem školy.
  • Zapsán může být pouze student, který má uhrazené školné na zimní semestr 2018/2019. V době zápisu musí být platba připsána na účtu školy, proto je třeba zvolit splatnost s minimálním jednotýdenním předstihem před termínem konání zápisu.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.